:::

แพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซีย ไทย เวียดนามของสถานีวิทยุแห่งชาติ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลRadio Taiwan International
แพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซีย ไทย เวียดนามของสถานีวิทยุแห่งชาติ
แพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซีย ไทย เวียดนามของสถานีวิทยุแห่งชาติ
ตี : 209
วันที่ : 2017/12/13
อัปเดต : 2017/12/13 下午 04:46:00

สถานีวิทยุแห่งชาติได้จัดให้มีรายการการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม เพื่อเป็นช่องทางการเรียนภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟรีให้กับประชาชน ให้ประชาชนเข้าใจในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น

สามารถติดตามรับฟังรายการการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซีย ไทย เวียดนามของสถานีวิทยุแห่งชาติผ่านช่องทางต่อไปนี้
‧ศูนย์การศึกษาสถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวัน(https://learn.rti.tw/)
‧MOD ของจงหวาเทเลคอมในส่วน“หมู่บ้านนานาชาติ” และผ่าน AppMOD

Was this information helpful? Yes    No