:::

Đón nhận xã hội già hóa, xây dựng hoàn thiện hệ thống chăm sóc lâu dài

Đón nhận xã hội già hóa, xây dựng hoàn thiện hệ thống chăm sóc lâu dài
Đón nhận xã hội già hóa, xây dựng hoàn thiện hệ thống chăm sóc lâu dài
Lượt : 119
Ngày : 2017/12/12
Cập nhật : 2018/3/20 下午 01:55:00

Đối mặt với kết cấu dân số xã hội Đài Loan nhanh chóng già hóa và ít con, dẫn tới gánh nặng chăm sóc gia đình, ngày càng nhiều người để chăm sóc người nhà đã vứt bỏ chất lượng sống và công việc vốn có. Liên quan đến điều này, chính phủ quy hoạch chế độ chăm sóc lâu dài để cải thiện những khó khăn mà dân số lão hóa phải đối mặt.

Chăm sóc lâu dài 2.0 bắt đầu, mở rộng đối tượng phục vụ và tăng cường hạng mục phục vụ !
Chăm sóc lâu dài là chỉ vì bệnh tật hoặc lão hóa mà cần người khác hỗ trợ chăm sóc, chính phủ quy hoạch kế hoạch chăm sóc lâu dài 10 năm (gọi tắt là chăm sóc lâu dài 1.0) , tích cực thúc đẩy phục vụ chăm sóc lâu dài. Mặc dù cung cấp nhiều nguồn và trợ cấp chăm sóc lâu dài, nhưng vì kế hoạch chăm sóc lâu dài 1.0 đối mặt với một số vấn đề và thách thức, như dự toán bị thiếu, đối tượng phục vụ nhiều hạn chế về tư cách, chi phí phục vụ thiếu linh hoạt, thiếu hụt nhân lực và các nguồn chăm sóc phục vụ.Chính phủ bắt đầu từ tháng 1 năm 2017 thực hiện kế hoạch chăm sóc 2.0, cung cấp phục vụ đa nguyên liên tục từ ủng hộ gia đình chăm sóc, chăm sóc tại nhà, chăm sóc cộng đồng đến chăm sóc tại cơ sở chăm sóc, xây dựng hệ thống phục vụchăm sóc lâu dài lấy cộng đồng làm nền tảng.

Chăm sóc lâu dài 2.0 sẽ tổng hợp phục vụ liên quan đến chăm sóc lâu dài, chia thành 3 cấp ABC, quy hoạch thúc đẩy mô hình chăm sóc tổng thể cộng đồng, dự kiến thành lập tại các xã thị trấn mô hình chăm sóc tổng thể cộng đồng “Trung tâm phục vụ tổng hợp cộng đồng” (cấp A) – “Trung tâm phục vụ phức hợp” (Cấp B)- “Trạm chăm sóc lâu dài ngõ hẻm” (cấp C), chỉ cần sử dụng đến bất cứ dịch vụ cấp nào A,B,C, đều sẽ có chuyên viên chuyển giới thiệu đến hạng mục phục vụ thích hợp, hơn nữa chi phí phục vụ được chính phủ hỗ trợ đến 70%, nếu là hộ thu nhập thấp được hỗ trợ 100%, hộ thu nhập trung bình thấp được hộ trợ 90%. Xin hãy tra tìm tại “Trọn gói thông tin chăm sóc lâu dài 2.0” website này để biết thêm nhiều đối tượng và hạng mục chăm sóc lâu dài hơn nữa.


Muốn hiểu về việc xin chăm sóc lâu dài, hoan nghênh gọi “đường dây phục vụ chăm sóc lâu dài 1966” để hiểu rõ.
Khi trong có nhà có người cần chăm sóc lâu dài, có thể gọi đường dây phục vụ chăm sóc lâu dài, không phân biệt huyện thị trực tiếp gọi số 1966; Đường dây này cung cấp tư vấn chuyên nghiệp các nguồn chăm sóc lâu dài, sẽ có chuyên viên hỗ trợ tìm hiểu nơi bạn đang sống có nguồn chăm sóc lâu dài nào, mô hình chăm sóc nào thích hợp với người nhà của bạn. Nội dung phục vụ bao gồm: chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng tại cộng đồng và nhà, phục vụ hen suyễn, phục vụ chăm sóc, mua thiết bị hỗ trợ, thuê mượn và phục vụ cải thiện môi trường không trở ngại tại gia đình, phục vụ ăn uống dinh dưỡng người nhà, phục vụ tại cơ sở chăm sóc lâu dài, phục vụ đưa đón giao thông..Thông tin liên quan hãy tra tìm tại “Khai thông chính thức đường dây phục vụ chăm sóc lâu dài 1966”.

Thời gian phục vụ : giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (08:30-12:00, 13:30-17:30)

Phương thức gọi: Điện thoại di động hoặc điện thoại nội thành đều có thể gọi trực tiếp 1966, 5 phút đầu miễn phí

3 bước xin chăm sóc lâu dài .
Gọi điện thoại: Gọi đường dây 1966 phục vụ chăm sóc lâu dài (gọi 5 phút đầu miễn phí)
Thực hiện đánh giá: Trung tâm quản lý chăm sóc các huyện thị cử chuyên viên quản lý chăm sóc đến nhà đi sâu đánh giá tình hình người nhà.
Hưởng phục vụ : Theo nhu cầu của người nhà cung cấp các dịch vụ chăm sóc lâu dài như điều dưỡng tại nhà, phục vụ cộng đồng, phục vụ hen suyễn, mua thiết bị phụ trợ, đón đưa đi lại….


Phục vụ chăm sóc lâu dài tùy theo phương thức phục vụ của cơ sở chăm sóc chia làm ba loại chính là loại tại gia đình, loại cộng đồng, loại sống tại cơ sở chăm sóc.
Loại tại gia đình: Nhân viên phục vụ chăm sóc đến tận nhà chăm sóc người khuyết tật, trong đó bao gồm phục vụ tại nhà, hen suyễn tại nhà, chăm sóc tại nhà và phục hồi chức năng tại nhà.
Loại cộng đồng: Thành lập trung tâm chăm sóc tại một cộng đồng, cung cấp phục vụ chăm sóc ban ngày, phục vụ gửi trông tại gia đình và nhà dành cho nhóm người già mất trí nhớ.
Loại sống tại cơ sở chăm sóc: cung cấp phục vụ chăm sóc 24 tiếng, cơ sở chăm sóc lâu dài lại chia làm cơ sở
nuôi dưỡng, cơ sở chăm sóc lâu dài, cơ sở điều dưỡng thông thường,cơ sở chăm sóc cựu chiến binh và cơ sở điều dưỡng tinh thần.

Nếu cần tra tìm các cơ sở nguồn phục vụ các huyện thị, có thể đến website bản đồ địa lý nguồn phục vụ lâu dài Bộ Phúc lợi Y tế thành lập (http://ltcgis.mohw.gov.tw/)hoặc hộp báu e Phúc lợi y tế (https://www.mohw.gov.tw/cp-88-224-1-34.html) tra tìm các thông tin như: Trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài huyện thị, cứ điểm, tổ chức quan tâm chăm sóc cộng đồng…


Để thích ứng với nhu cầu nhân lực chăm sóc lâu dài, Sở phát triển lực lượng lao động Bộ lao động tổ chức huấn luyện nghề dành cho nhân viên phục vụ chăm sóc.
Nội dung công việc của nhân viên phục vụ chăm sóc bao gồm việc nhà và chăm sóc cuộc sống hàng ngày, phục vụ chăm sóc thân thể, thực hiện phục vụ hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân dưới sự chỉ dẫn của nhân viên hộ lý. Tất cả người đủ 16 tuổi trở lên, có mong muốn làm công việc chăm sóc phục vụ đều có thể báo danh tham gia huấn luyện, chính phủ sẽ hỗ trợ 80% đến 100% chi phí huấn luyện, người thất nghiệp là Cư dân mới, ngoài miễn chịu chi phí huấn luyện, còn cung cấp hỗ trợ trợ cấp sinh hoạt trong thời gian tham gia huấn luyện nghề nghiệp toàn thời gian, để chăm lo cuộc sống cơ bản trong thời gian tham gia huấn luyện. Thông tin liên quan đến trợ cấp sinh hoạt có thể tra tìm tại “Trợ cấp sinh hoạt huấn luyện nghề nghiệp Bộ Lao động” của website này.
Khóa huấn luyện nhân viên phục vụ chăm sóc lâu dài có thể tra tìm tại “Website tìm việc Đài Loan”, kích chọn Huấn luyện nghề nghiệp > Khóa học huấn luyện nghề nghiệp> Tra tìm khóa học huấn luyện nghề nghiệp > Tìm kiếm khóa học nhân viên phục vụ chăm sóc: hoặc trực tiếp gọi đường dây phục vụ khách hàng miễn phí 24 tiếng 0800-777-888.


La o động thất nghiệp làm nhân viên phục vụ chăm sóc lâu dài, Bộ lao động cung cấp trợ cấp khen thưởng tìm việc 108.000 Đài tệ.
Theo quy định, người lao động thất nghiệp liên tục 30 ngày trở lên hoặc thuộc trường hợp thôi việc không tự nguyện…. , thực hiện đăng ký tìm việc làm tại tổ chức dịch vụ việc làm công lập, hơn nữa qua giới thiệu được tuyển dụng bởi đơn vị phục vụ cư dân và Trung tâm chăm sóc ban ngày phù hợp quy định liên tục 30 ngày trở lên, số giờ làm việc hàng tuần bình quân lần lượt đạt 30 tiếng và 35 tiếng, hơn nữa phù hợp quy định liên quan, thì tùy theo thời gian làm việc, hàng tháng có thể nhận 5000 đến 7000 Đài tệ trợ cấp khen thưởng tìm việc mỗi tháng, mỗi người tối đa được cấp 18 tháng.


Đón nhận xã hội già hóa, chăm sóc lâu dài rõ ràng trở nên quan trọng.Hiện nay chính phủ tích cực thúc đẩy chính sách như chăm sóc lâu dài 2.0, thiết lập đường dây phục vụ chăm sóc lâu dài 1966, bồi dưỡng nhân viên phục vụ chăm sóc lâu dài…nhằm mong muốn giảm nhẹ gánh nặng cho người chăm sóc, hơn nữa khiến cho người già và người khuyết tật có chất lượng sống tốt hơn và sự tôn nghiêm .


Thông tin tham khảo:
Bộ Phúc lợi Y tế - Chuyên mục chính sách chăm sóc lâu dài
Bộ Phúc lợi Y tế - 1966 Giới thiệu sơ lược đường dây phục vụ chăm sóc lâu dài
Nhân viên phục vụ chăm sóc- tự huấn luyện tự sử dụng
Bản tin Bộ Lao động

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không