:::

ထောင်ယွမ်မြို့၏ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းထောက်ပံ့ငွေ

Label
Location
Hit : 73
Date : 2017/11/28
Updated : 2017/11/28 下午 04:32:00

ကလေးသူငယ်များ ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာကြီးထွားခွင့်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် မိသားစု၏ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်လေးကို လျှော့
နည်းစေရန် ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရမှ သုံးနှစ်အောက်ကလေးသူငယ်များအတွက် ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းထောက်ပံ့ငွေကိုစတင်ပြုလုပ်
ခဲ့သည်။သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက ကလေးတစ်ဦးကိုတစ်လလျှင်ထိုင်ဝမ်ငွေ(၃၀၀၀)ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကလေးသုံးနှစ်ပြည့်
သည့်လအထိ ထောက်ပံ့ငွေပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

ထောင်ယွမ်မြို့၏ကလေးသူငယ်ထောက်ပံ့ငွေလျှောက်တင်သူများ၏သတ်မှတ်ချက်များ၊ယူဆောင်သွားရမည့်စာရွက်စာတမ်းများကို
ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရလူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက် တွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No