:::

สำนักงานสวัสดิการสังคมมีการช่วยเหลือครอบครัวเป็นกรณีพิเศษ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 80
วันที่ : 2017/11/28
อัปเดต : 2017/11/28 下午 04:21:00

เพื่อดูแลครอบครัวที่ประสบกับปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง “ข้อกำหนดการช่วยเหลือครอบครัวเป็นกรณีพิเศษ” โดยรวมไปถึงการช่วยเหลือในการใช้ชีวิตเร่งด่วน เบี้ยเลี้ยงดำเนินชีวิตของเด็ก เงินสมทบการศึกษาเด็ก เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล เงินเบี้ยเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก การให้เงินสมทบในการฟ้องร้อง และเงินกู้เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ

หากต้องการทราบข้อมูลในการยื่นเรื่อง โปรดติดต่อหน่วยงานรัฐในเมือง(ชนบท)ในภูมิภาคนั้นๆ

Was this information helpful? Yes    No