:::

ข้อมูลสวัสดิการสังคมเมืองไทเป

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
ตี : 91
วันที่ : 2017/11/28
อัปเดต : 2017/11/28 下午 04:19:00

ในเว็บไซต์ของรัฐบาลเมืองไทเป (http://nit.taipei/) ในส่วนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ มีการรวบรวมข้อมูล “สวัสดิการสังคม” โดยมีหัวข้อตั้งครรภ์แข็งแรง ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สวัสดิการสังคม หน่วยงานช่วยเหลือสังคม ความปลอดภัยในชีวิต ข้อมูลพื้นที่ใช้ชีวิตสำหรับสตรี ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เป็นต้น เพื่อให้เพื่อนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าตรวจสอบข้อมูลได้ตามความต้องการ

Was this information helpful? Yes    No