:::

เงินอุดหนุนการให้กำเนิดบุตรเมืองเถาหยวน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaoyuan City Government
ตี : 95
วันที่ : 2017/11/28
อัปเดต : 2017/11/28 下午 04:19:00

ทารกแรกเกิดที่ตรงตามคุณสมบัติต่อไปนี้ และมีทะเบียนบ้านในเถาหยวนต่อเนื่องเกิน 1 ปีขึ้นไป และบิดาหรือมารดายังคงมีชื่อในทะเบียนบ้านในเมือง สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนได้

จำนวนเงินอุดหนุน(ดูตามใบสูติบัตรของทารกแรกเกิด) :
1.ทารกคนเดียวได้รับเงินอุดหนุน 3 หมื่นดอลลาร์ไต้หวันต่อครรภ์
2.ทารกแฝดสองได้รับเงินอุดหนุน 3 หมื่น5พันดอลลาร์ไต้หวันต่อครรภ์
3.ทารกแฝดสามขึ้นไปได้รับเงินอุดหนุน 4 หมื่น 5 พันดอลลาร์ไต้หวันต่อครรภ์

หากต้องการทราบข้อกำหนดในการยื่นขอเงินอุดหนุน กรุณาเข้าไปดูตามประกาศในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการสังคมเมืองเถาหยวนเป็นหลัก

Was this information helpful? Yes    No