:::

อุดหนุนการดูแลเด็กเล็กเมืองเถาหยวน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaoyuan City Government
ตี : 93
วันที่ : 2017/11/28
อัปเดต : 2017/11/28 下午 04:15:00

เพื่อรักษาสิทธิ์ของเด็กให้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง และช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้ที่มีเด็กเล็ก รัฐบาลเมืองเถาหยวนจึงได้จัดให้มีเงินอุดหนุนสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กอายุไม่เกิน 3 ปี ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เดือนละ 3,000 ดอลล่าร์ไต้หวันจนกว่าเด็กเล็กจะมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์

หากต้องการทราบคุณสมบัติในการยื่นขอรับเงินอุดหนุนและเอกสารที่ต้องเตรียม กรุณาเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของสำนักงานกิจการสังคมรัฐบาลเมืองเกาสง

Was this information helpful? Yes    No