:::

Bộ Phúc Lợi Y tế cung cấp hỗ trợ gia đình hoàn cảnh đặc biệt

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 119
Ngày : 2017/11/28
Cập nhật : 2017/11/28 下午 04:12:00

Chính phủ biên soạn “Điều lệ hỗ trợ gia đình hoàn cảnh đặc biệt ” nhằm hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt giải quyết khó khăn cuộc sống, dành cho họ sự chăm sóc khẩn cấp, hỗ trợ họ cải thiện môi trường sống, trong đó bao gồm hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, trợ cấp sinh hoạt cho con cái, hỗ trợ giáo dục con cái, hỗ trợ điều trị y tế bệnh tật, trợ cấp tiền gửi con đi nhà trẻ, hỗ trợ tố tụng pháp luật và hỗ trợ vay vốn lập nghiệp.
Thông tin liên quan đến xin trợ cấp xin hãy tìm hiểu tại chính quyền thành phố trực thuộc trung ương, huyện (thị) nơi sở tại.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không