:::

Thông tin phúc lợi xã hội thành phố Đài Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Lượt : 130
Ngày : 2017/11/28
Cập nhật : 2017/11/28 下午 04:10:00

Chuyên mục chủ đề “Phúc lợi xã hội” website chuyên mục Cư dân mới chính quyền thành phố Đài Bắc (http://nit.taipei/) thiêt lập các thông tin như giúp bạn mang thai, hỗ trợ kinh tế, dịch vụ phúc lợi, tổ chức phúc lợi xã hội, an toàn nhân thân, thông tin không gian sinh hoạt phụ nữ, Danh sách đoàn thể liên quan đến Cư dân mới… cung cấp cho các bạn Cư dân mới tra tìm sử dụng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không