:::

Trợ cấp nuôi con thành phố Đào Viên

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Lượt : 129
Ngày : 2017/11/28
Cập nhật : 2017/11/28 下午 04:06:00

Nhằm bảo vệ quyền phát triển khỏe mạnh của trẻ em, đồng thời chia sẻ gánh nặng kinh tế nuôi con của gia đình, chính quyền thành phố Đào Viên thực hiện trợ cấp nuôi con của thành phố đối với trẻ em 3 tuổi trở xuống, tất cả đối tượng phù hợp tư cách, mỗi đứa trẻ mỗi tháng hỗ trợ 3000 Đài tệ, cho đến tháng trẻ đủ 3 tuổi.

Tư cách xin trợ cấp nuôi con thành phố Đào Viên. Giấy tờ cần chuẩn bị, xin hãy đến tra tìm tại Website Cục xã hội chính quyền thành phố Đào Viên.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không