:::

ကလေးစောင့်ရှောက်မှုကြောင့် အလုပ်မသွားနိိုင်သောမိဘများ၏ သားသမီးစောင့်ရှောက်မှုထောက်ပံ့ငွေ

Label
LocationTaiwan
ကလေးစောင့်ရှောက်မှုကြောင့် အလုပ်မသွားနိိုင်သောမိဘများ၏ သားသမီးစောင့်ရှောက်မှုထောက်ပံ့ငွေ
ကလေးစောင့်ရှောက်မှုကြောင့် အလုပ်မသွားနိိုင်သောမိဘများ၏ သားသမီးစောင့်ရှောက်မှုထောက်ပံ့ငွေ
Hit : 78
Date : 2017/11/21
Updated : 2017/11/21 下午 05:01:00

မိဘနှစ်ပါး သို့မဟုတ်မိဘများအနက်တစ်ဦးက
(နိုင်ငံသားကန့်သတ်မှုမရှိပါ) 0-2နှစ်အတွင်းရင်သွေး
ငယ်(ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်)ကိုစောင့်ရှောက်
ခြင်းကြောင့် အလုပ်မတက်နိုင်သူဖြစ်ပြီး မိဘနှစ်ပါး၏
စုပေါင်းဝင်ငွေအခွန်နှုန်းသည်20%အောက်ဖြစ်ပါက
သားသမီးစောင့်ရှောက်မှုထောက်ပံ့ငွေလျှောက်၍ရ
သည်။ကလေးတစ်ဦးကို တစ်လလျှင်ထိုင်ဝမ်ငွေ
(၂၅၀၀)ထောက်ပံ့သည်။

မွေးဖွားပြီးရက်(၆၀)အတွင်း မွေးစာရင်း သို့မ
ဟုတ်ပထမအကြိမ်အိမ်ထောင်စုဝင်ပြီး လျှောက်တင်
ပါက ထောက်ပံ့ငွေကိုကလေးဖွားပြီးသည့်လမှစ၍ပေး
သွားမည်ဖြစ်သည်။

※အခြားသတင်းများကို မြို့၊မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီး
၏လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန(ရုံး)ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်
ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No