:::

(၁၉၅၇)လူမှုဖူလုံရေးအတိုင်ပင်ခံဖုန်းလိုင်း

Label
LocationTaiwan
(၁၉၅၇)လူမှုဖူလုံရေးအတိုင်ပင်ခံဖုန်းလိုင်း
(၁၉၅၇)လူမှုဖူလုံရေးအတိုင်ပင်ခံဖုန်းလိုင်း
Hit : 78
Date : 2017/11/21
Updated : 2017/11/21 下午 04:59:00

နေထိုင်ရေးတွင်အခက်အခဲရှိသူများ သို့မဟုတ်
မိသားစုများကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍
(၁၉၅၇)လူမှုဖူလုံရေးအတိုင်ပင်ခံဖုန်းလိုင်းကို ထားရှိ
ခြင်းဖြစ်သည်။အစိုးရနှင့်အရပ်ဒေသများ၏ဝန်ဆောင်
မှုနှင့်အရင်းအမြစ်များကို စုစည်းပြီး လူမှုဖူလုံရေးတိုင်
ပင်ဆွေးနွေးရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ တဆင့်
အသိပေးပြောင်းရွေ့ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊
လူမှုဖူလုံရေးဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်သော အများပြည်သူ
ကို ဖုန်းတစ်ချက်ဆက်လိုက်သည်နှင့် လိုအပ်သော
ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကို ရရှိနိုင်သည်။

ဝန်ဆောင်ချိန်။ ။နေ့စဉ်နံနက်၈နာရီမှည၁၀နာရီထိ
ဒေသခံအစိုးရ၏ဝန်ဆောင်ချိန်။ ။

၁။ ရှင်းပေမြို့။ ။တနင်္လာမှတနင်္ဂနွေ နံနက်၈နာရီမှ
ည၆နာရီထိ

၂။ ကျန်းဟွမြို့နယ်။ ။တနင်္လာမှသောကြာ နံနက်
၈နာရီမှည၆နာရီထိ

ဝန်ဆောင်မှု။ ။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး၊လူမှုကယ်
ဆယ်ရေး၊သက်ကြီးရွယ်အိုဖူလုံရေး၊ကလေးသူငယ်ဖူ
လုံရေး၊ကိုယ်၊စိတ်ချို့ယွင်းသူများဖူလုံရေး၊ထူးခြားအ
ခြေအနေရင်ဆိုင်နေရသောမိသားစု၊အမျိုးသားပင်စင်
အာမခံအစရှိသည့်လူမှုရေးဖူလုံရေးဆိုင်ရာ တိုင်ပင်မှု
များနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ တဆင့်အသိပေး
ပြောင်းရွေ့ပေးခြင်းတို့ကို အခမဲ့ဝန်ဆောင်ပေးသည်

Was this information helpful? Yes    No