:::

เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กสำหรับบิดามารดาที่ตกงาน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กสำหรับบิดามารดาที่ตกงาน
เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กสำหรับบิดามารดาที่ตกงาน
ตี : 115
วันที่ : 2017/11/21
อัปเดต : 2017/11/21 下午 04:49:00

บิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย (ไม่จำกัดสัญชาติ)ที่ต้องดูแลเด็กเล็กอายุ0-2ปี (ที่มีสัญชาติไต้หวัน) ทำให้ไม่สามารถไปทำงานได้ และอัตราภาษีเงินได้ไม่ถึง20% จะได้รับเงินอุดหนุน 2,500 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อคนต่อเดือน

เด็กทารกแรกเกิดถึง60วันหรือยื่นเรื่องแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านใหม่ สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนย้อนหลังตามเดือนเกิดได้


※หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานกิจการสังคม

Was this information helpful? Yes    No