:::

สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ1957

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ1957
สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ1957
ตี : 183
วันที่ : 2017/11/21
อัปเดต : 2017/11/21 下午 04:48:00

สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ1957 มีวัตถุประสงต์ในการจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหรือบุคคลที่ได้รับความลำบากในด้านการดำเนินชีวิต โดยเปิดเป็นช่องทางให้บริการทรัพยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ประชาชนที่มีความต้องการรับสวัสดิการสังคมสามารถเข้ารับการบริการได้อย่างเต็มที่ด้วยการโทรเพียงครั้งเดียว


ช่วงเวลาให้บริการ:ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00-22:00น.

ช่วงเวลาที่รัฐบาลท้องถิ่นรับโทรศัพท์เอง
1.เมืองซินเป่ย:ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ เวลา 8:00-18:00น.
2.ชนบทจังหว้า:ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:00-18:00น.

รายละเอียดที่ให้บริการ:ทำหน้าที่ให้บริการและให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือฉุกเฉิน การช่วยเหลือสังคม สวัสดิการผู้สูงอายุ สวัสดิการผู้พิการ สวัสดิการเด็ก ช่วยเหลือครอบครัวในกรณีพิเศษ การประกันสุขภาพ เป็นต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Was this information helpful? Yes    No