:::

Trợ cấp nuôi con dành cho gia đình bố mẹ chưa có việc làm

nhãn
vị tríTaiwan
Trợ cấp nuôi con dành cho gia đình bố mẹ chưa có việc làm
Trợ cấp nuôi con dành cho gia đình bố mẹ chưa có việc làm
Lượt : 123
Ngày : 2017/11/21
Cập nhật : 2017/11/21 下午 04:45:00

Gia đình mà một trong hai bên bố hoặc mẹ hoặc cả hai ( không giới hạn quốc tịch) vì tự mình chăm sóc con nhỏ 0-2 tuổi (cần có quốc tịch Trung Hoa Dân quốc) dẫn tới không thể đi làm, và mức thuế thu nhập tổng hợp của bố mẹ chưa đạt 20%, mỗi đứa trẻ hàng tháng hỗ trợ 2500 Đài tệ.


Trường hợp trong vòng 60 ngày sau khi trẻ sinh ra hoàn thành đăng ký sinh hoặc đăng ký hộ tịch lần đầu và xin trợ cấp, có thể cấp từ tháng sinh .


Để tìm hiểu nhiều thông tin hơn hãy xem tại website Cục (Ban) xã hội chính quyền các huyện thị.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không