:::

Đường dây tư vấn Phúc Lợi 1957

nhãn
vị tríTaiwan
Đường dây tư vấn Phúc Lợi 1957
Đường dây tư vấn Phúc Lợi 1957
Lượt : 114
Ngày : 2017/11/21
Cập nhật : 2017/11/21 下午 04:43:00

Thiết lập đường dây tư vấn phúc lợi 1957 là nhằm hỗ trợ gia đình và hoặc cá nhân gặp khó khăn trong cuộc sống, tổng hợp các dịch vụ và nguồn của các bộ phận công lập và tư nhân, cung cấp tư vấn phúc lợi xã hội và phục vụ thông báo chuyển giới thiệu 1 cửa, khiến người dân có nhu cầu phục vụ phúc lợi xã hội chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể được phục vụ hoàn thiện.

Thời gian phục vụ: 8h sáng đến 10 h tối mỗi ngày


Thời gian chính quyền địa phương trực tiếp nghe nhận
Thành phố Tân Bắc: 8 sáng đến 6 giờ tối từ thứ 2 đến chủ nhật

Huyện Chương Hóa: 8h sáng đến 6 giờ tối thứ 2 đến thứ 6

Nội dung phục vụ: Các dịch vụ tư vấn phúc lợi xã hội và thông báo chuyển giới thiệu như Miễn phí cung cấp cấp cứu cứu nạn, cứu trợ xã hội, phúc lợi người già, phúc lợi dành cho người khuyết tật, Phúc lợi trẻ em thiếu niên, gia đình hoàn cảnh đặc biệt, bảo hiểm niên kim quốc dân….

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không