:::

បើសិនចង់បានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏សុភមង្គល ត្រូវតែជ្រើសរើសសេវាកម្មជួយរកប្តីប្រពន្ធដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
បើសិនចង់បានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏សុភមង្គល ត្រូវតែជ្រើសរើសសេវាកម្មជួយរកប្តីប្រពន្ធដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
បើសិនចង់បានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏សុភមង្គល ត្រូវតែជ្រើសរើសសេវាកម្មជួយរកប្តីប្រពន្ធដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ចុចមើល : 143
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/11/21
ថ្ងៃខែថ : 2017/11/21 下午 03:13:00

សូមរំលឹកមិត្តភ័ក្តដែលចង់ស្វែងរកប្តីប្រពន្ធជាជនបរទេសថា ត្រូវចងចាំចំណុចទាំង5ដូចខាងក្រោមនេះ ដើម្បីថែរក្សាសិទ្ធិរបស់លោកអ្នក!

1.ត្រូវចងចាំ-ចុះកិច្ចសន្យា ដើម្បីការពារខ្លួន
2.ត្រូវទាមទារ-បង្កាន់ដៃបង់ថ្លៃសមហេតុផល
3.យល់ស្គាល់ច្រើន-យល់ស្គាល់មុនរៀបការ ទម្លាប់ខ្លួនក្រោយពីរៀបការ
4.សួរច្រើន-ជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្ន កុំប្រញាប់ប្រញាល់
5.ទាក់ទងគ្នាច្រើន-អធ្យាស្រ័យគ្នានិងគាំទ្រទៅវិញទៅមក


លោកអ្នកអាចស្វែងរកពត៌មានពាក់ព័ន្ធក្នុងវេបសាយពត៌មានសកលលោកនៃនាយកដ្ឋានអន្តប្រវេសន៍ក្រសួងមហា
ផ្ទៃ ឬពិគ្រោះយោបល់តាមទូរស័ព្ទលេខ(02)23889393។

Was this information helpful? Yes    No