:::

လူမှုဖူလုံရေးအရင်းအမြစ်ကို ကောင်းစွာအသုံးပြု၍ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘဝကိုဖန်တီးကြစို့။

လူမှုဖူလုံရေးအရင်းအမြစ်ကို ကောင်းစွာအသုံးပြု၍ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘဝကိုဖန်တီးကြစို့။
လူမှုဖူလုံရေးအရင်းအမြစ်ကို ကောင်းစွာအသုံးပြု၍ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘဝကိုဖန်တီးကြစို့။
Hit : 119
Date : 2017/11/21
Updated : 2017/11/21 下午 03:03:00

ထိုင်ဝမ်သို့ တစ်ယောက်ထဲလာရောက်နေထိုင်သော
နိုင်ငံသားသစ်များအနေဖြင့် နေသားမကျခြင်း၊ ဘာသာစ
ကားမပြောတတ်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုမတူညီခြင်းတို့ကြောင့် စိုး
ရိမ်၊ပူပန်မှုအနည်းနှင့်အများဖြစ်တတ်သည်။ ဤအချိန်မျိုး
တွင် ရုတ်တရက်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ပါက ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းတာက
တစ်မျိုး သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးအကြောင်းမသိ
ခြင်းနှင့် တရားဥပဒေအကြောင်းနားမလည်ခြင်းတို့ကြောင့်
မိမိ၏အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားများ ဆုံးရှုံးတတ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဤနှစ်ပိုင်းများတွင် အစိုးရမှ နိုင်ငံသားသစ်များ
နေသားကျစေရန်သင်တန်းများဖွင့်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ
များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် အတိုင်ပင်ခံဖုန်း
လိုင်းများထားရှိခြင်း၊ လူမှုဖူလုံရေးနှင့်ထောက်ပံ့မှုအမျိုးမျိုး
ပေးသည့်အပြင် အများသိအောင်ကြေငြာခြင်းများ ပြုလုပ်
ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များ ထိုင်ဝမ်တွင်မြန်မြန်နေသားကျ
စေရန် ကူညီပေးသည်။ အောက်တွင် နိုင်ငံသားသစ်များနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် လူမှုဖူလုံရေးများကို ဖော်ပြပေးထားပြီး လို
အပ်ချိန်တွင် ဘယ်မှာသွားရောက်မေးမြန်း၊ တိုင်ပင်ရမည်
ဆိုတာကိုလည်း သိရှိ၊ နားလည်အောင်တင်ပြထားမည်။

ဘဝတွင်အခက်အခဲများကြံုတွေ့ရချိန်တွင် အချိန်မီကူ
ညီမှုများပေးနိုင်ရန် လုံလောက်သောလူမှုဖူလုံရေးအရင်းအ
မြစ်များကို ဝန်ဆောင်ပေးသွားမည်။ အဓိကပါဝင်သည်များ
က ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ လူမှုအာမခံ၊ လူမှုဖူလုံရေး
ဝန်ဆောင်မှုနှင့် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးတို့ပဲ ဖြစ်သည်။


၁။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု။ ။ကိုယ်၊ စိတ်ကျန်းမာရေး
ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ခေတ်မှီတိုးတက်သော ဆေးဘက်
ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကို နိုင်ငံသားတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။


ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် ရိုးရိုးကျန်းမာရေးစစ်
ဆေးခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးအခမဲ့ထိုးပေးခြင်း၊ ကူးစက်ရောဂါ
များကာကွယ်တားဆီးခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်သည်များ၏သားမဖွားမီ
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု၊ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့် ရေရှည်
စောင့်ရှောက်မှုတို့ ပါဝင်သည်။ တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ရန်
အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းသည် နှစ်စဉ်တုပ်ကွေးကာကွယ်
ဆေးထိုးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆/၁၀/၁ နေ့
မှစ၍ ၆လမှ၁၈နှစ်အတွင်းရှိရင်သွေးငယ်များနှင့်ကျောင်း
သားများ၊ အထက်၅၀အထက်လူကြီးများ၊ ကိုယ်ဝန်သည်
များ၊ နာတာရှည်ရောဂါသည်များ၊ ရှားပါးရောဂါသည်များနှင့်
ပြင်းထန်ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ်ရောဂါရရှိထားသူများ၊ စောင့်
ရှောက်ရေးဌာနမှ နေထိုင်သူများနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊မွေးမြူရေး
လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ၆လအတွင်းရင်သွေးငယ်၏မိဘများ၊ ဆေး
ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ကပ်ရောဂါကာ
ကွယ်တားဆီးရေးဝန်ထမ်းများ၊ မူကြိုကျောင်းမှ စောင့်ထိန်း
သူများနှင့် ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားလုံး
ကို အစိုးရဘတ်ဂျတ်ဖြင့် တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကို စ
တင်ထိုးပေးပါပြီ။ သက်ဆိုင်ရာသတင်းကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်
၏ “ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခုနှစ် တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုး
ခြင်းစီမံကိန်း”
နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

နိုင်ငံသားသစ်ကိုယ်ဝန်သည်များကို စောင့်ရှောက်ခြင်း
အားဖြင့် အစိုးရမှ အရင်းအမြစ်အမြောက်အများပေးထား
သည်။ ဥပမာ ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်မဝင်မီ ကိုယ်ဝန်သည်
များ၏ သားမဖွားမီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု၊ သားဖွားစရိတ်
ထောက်ပံ့မှု၊ သားဖွားခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းထောက်ပံ့ငွေ၊
ကိုယ်ဝန်သည်နှင့်မိခင်များ၏အကြံပြုဖုန်းလိုင်း၊ ဘာသာစ
ကားများစွာဖြင့် ကိုယ်ဝန်သည်နှင့် ကလေးသူငယ်ကျန်းမာ
ရေးလက်စွဲစာအုပ်များ ပုံနှိပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးသည်။ သက်
ဆိုင်ရာသတင်းများကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “သားသမီးမွေးဖွား၊
ကျွေးမွေးရာတွင် ပူရန်မလိုတော့ပါ။ အစိုးရမှ အလိုက်သိ
စွာဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဆောင်း
ပါး
တွင်ကြည့်ပါ။


၂။ လူမှုအာမခံ။ ။ နိုင်ငံသားသစ်များ၏နေထိုင်မှု အာမခံရှိ
စေရန် ထိုင်ဝမ်တွင်(၆)လပြည့်အောင် နေထိုင်ပြီးသူတိုင်း
အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံစနစ် ပါဝင်ရမည်။


လူမှုအာမခံဆိုသည်မှာ အစိုးရမှဥပဒေသတ်မှတ်ပြီး လူတိုင်းမပါမဖြစ်ပါဝင်ရသော အာမခံစနစ်ဖြစ်သည်။ ဤအာ
မခံစနစ်တွင် အလုပ်သမားအာမခံ၊ တောင်သူလယ်သမား
ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ အမျိုးသားပင်စင်အာမခံ၊ အမျိုးသား
ကျန်းမာရေးအာမခံတို့ပါဝင်ပြီး ဖျားနာချိန်၊ အိုဇာလာချိန်နှင့်
သေဆုံးချိန်တို့တွင် ဆင်းရဲ၊ ဒုက္ခမဖြစ်ဘဲ နေထိုင်မှုအာမခံရှိ
စေသည်။

အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်သည် ထိုင်ဝမ်၏
အဓိကလူမှုအာမခံဖြစ်ပြီး ဖျားနာချိန်တွင် ဆေးခန်းကိုမှတ်ပုံ
တင်ကြေးသာပေးရသည်။ ငွေကြေးပမာဏကြီးမားသော
ဆေးကုခပေးရန်မလိုသည့်အတွက် ပြည်သူများ၏စီးပွားရေး
ဝန်လေးကို လျှော့ချပေးသည်။ ထိုင်ဝမ်၏ယာယီနေထိုင်ခွင့်
ကတ်ကိုင်ဆောင်ထားသော နိုင်ငံသားသစ်များ ထိုင်ဝမ်တွင်
ဆက်တိုက်(၆)လပြည့်အောင်နေထိုင်ပြီး သို့မဟုတ်ပြည်ပသို့
တစ်ခုထွက်သွားသော်လည်း ရက်(၃၀)မကျော်ပါက အမျိုး
သားကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်ပါဝင်ရမည်။ အလုပ်လုပ်သူများ
အလုပ်စဝင်သည့်ရက်မှစ၍ အာမခံစနစ်ဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး
(၆)လပြည့်အောင်စောင့်ရန်မလိုပါ။ သက်ဆိုင်ရာသတင်း
များကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံစ
နစ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ” နေ
ရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။

နိုင်ငံသားသစ်များ အလုပ်မရှိသောအခါ အမျိုးသား
ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်တွင် မည်သို့ပါဝင်ရမည်နည်း။ထိုင်
ဝမ်ရှိမိသားစုဝင်များမှတဆင့် မိမိ၏အိမ်ထောင်ဖက် သို့မ
ဟုတ်သွေးသားရင်းချာများနှင့်အတူ သူတို့အာမခံရာဌာနများ
တွင် အတူအာမခံဝယ်နိုင်သည်။ မရှိပါက မိမိနေထိုင်ရာဒေ
သ၏ခရိုင်ရုံးတွင် သွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်သည်။


၃။ ဖူလုံရေးဝန်ဆောင်မှု။ ။အစိုးရမှ “နိုင်ငံခြားသားများ၏
ထိုင်ဝမ်တွင်နေထိုင်ရေးအတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုဖုန်းလိုင်း
0800-024-111” နှင့်နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်
တာတို့ကို ထားရှိပြီး နိုင်ငံသားသစ်များကို နေသားကျစေရန်
တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသောဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ပေး
သည်။


တရုတ်စကားမပြောတတ်သော နိုင်ငံသားသစ်များ၏
အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးရန် အစိုးရမှ “နိုင်ငံခြားသားများ၏
ထိုင်ဝမ်တွင်နေထိုင်ရေး အတိုင်ပင်ခံဖုန်းလိုင်း0800-024-111” ကိုထားရှိပြီး တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ ဗီယက်နန်၊ အင်
ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားအစရှိသည့် ဘာသာစကား(၇)
မျိုးဖြင့် အခမဲ့ဖုန်းဖြင့် ဗီဇာ၊ ယာယီနေထို်င်၊ အလုပ်၊ ပညာ
ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၊ အခွန်၊ ကျန်းမာရေးအမခံ၊ လမ်းပန်း
ဆက်သွယ်ရေးသတင်းများ၊ ဖူလုံရေးဝန်ဆောင်မှု၊ ဥပဒေ
ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှု၊ မိသားစုဆက်
ဆံရေးနှင့် အခြားလူနေမှုဆိုင်ရာသတင်းများ အစရှိသည်တို့
ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ သက်ဆိုင်ရာသတင်းများကို
ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “နိုင်ငံခြားသားများ၏ထိုင်ဝမ်တွင်နေထိုင်ရေး
အတိုင်ပင်ခံဖုန်းလိုင်း”
တွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ဝန်ဆောင်ချိန်။ ။
(၁) တစ်ရက်(၂၄)နာရီ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနားရက်မရှိ တရုတ်၊
အင်္ဂလိပ်၊ဂျပန်ဘာသာစကားများဖြင့် ဝန်ဆောင််မှုပေးသည်။

(၂) တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ထိ(ရုံးပိတ်ရက်များနှင့်အခြား
နားရက်များမပါ)နံနက်၉နာရီမှညနေ၅နုုာရီထိ ဗီယက်နန်ဘာ
သာစကားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။

(၃) တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ထိ(ရုံးပိတ်ရက်များနှင့်အခြား
နားရက်များမပါ)ညနေ၁နာရီမှ၅နုုာရီထိ အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်း၊
ကမ္ဘောဒီးယားဘာသာစကားများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။

ဒါ့အပြင် မြို့၊မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီးမှ နိုင်ငံသားသစ်
များ၏ မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာများထားရှိပြီး အိမ်ထောင်
ရေးနှင့်မိသားစုဆက်ဆံရေးကူညီမှု၊ သွားရောက်ကြည့်ရှု
စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးကူညီ
မှု၊ သားသမီးများသွန်သင်ဆုံးမခြင်းဝန်ဆောင်မှု၊ လူမှုဖူလုံ
ရေး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု၊ သင်တန်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဟောပြောပွဲ
များပြုလုပ်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်း
အစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို နိုင်ငံသားသစ်များအား ဒေ
သအတွင်းပင် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ နိုင်ငံသားသစ်များအ
နေဖြင့် မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာ သို့မဟုတ်ရပ်ရွာဝန်
ဆောင်မှုမှတ်တိုင်မှ ကူညီမှုများစွာရရှိနိုင်သည့်အပြင် မွေးရပ်
မြေမှလာသောအခြားသူများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရခြင်း၊ အချင်းချင်း၏နေထိုင်မှုအတွေ့အကြံုများကို မျှဝေနိုင်သည်။
မြို့၊မြို့နယ်အသီးသီးမှ မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာ၏လိပ်
စာများကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “တစ်နိုင်ငံလုံး၏မိသားစုဝန်
ဆောင်မှုစင်တာ”
တွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။


၄။ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး။ ။မရှိဆင်းရဲသည့်မိသားစုကို နေ
ထိုင်ရေး၊ဆေးဖိုးဝါးခ၊အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး အစရှိသည့်
အခြေခံနေထိုင်မှုလိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးမည်။


လူမှုကယ်ဆယ်ရေး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆင်းရဲ
နွမ်းပါးသောမိသားစု၊ ထူးခြားအခြေအနေရင်ဆိုင်နေရသော
မိသားစု၊ သားသမီးနေထိုင်မှုထောက်ပံ့ငွေ၊ ပညာရေး
ထောက်ပံ့ငွေ၊ ဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကုသ
မှုထောက်ပံ့ငွေအစရှိသည်များကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း
ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက် ထူးခြားအခြေအနေမိသားစု
ထောက်ပံ့မှုသည် နေထိုင်မှုအခက်အခဲရှိသောမိသားစု
များအတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမည်။ ထိုင်
ဝမ်မှတ်ပုံတင်မရသေးသော နိုင်ငံသားသစ်များဖြစ်ခဲ့ပါ
က “အိမ်ထောင်စုမဝင်မီ ထူးခြားအခြေအနေရင်ဆိုင်
နေရသောနိုင်ငံသားသစ်များ၏ မိသားစုထောက်ပံ့မှု”
ကိုလျှောက်၍ရသည်။ အရေးပေါ်နေထိုင်မှုထောက်ပံ့
ခြင်း၊ သားသမီးများ၏နေထိုင်ရေးနှင့်ပညာရေး
ထောက်ပံ့ငွေ၊ ဆေးကုခြင်းထောက်ပံ့ငွေ၊ မူကြိုစရိတ်
ထောက်ပံ့ငွေ၊ တရားစွဲဆိုမှုထောက်ပံ့ငွေဟူ၍
ထောက်ပံ့ခြင်းအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ စီးပွားရေး သို့မ
ဟုတ်နေထိုင်မှုခက်ခဲသူများ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်
ညီသူတိုင်း မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီး၏ လူမှုရေး
ဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်စုရှိရာဒေသရုံးများ
တွင် ကူညီမှုသွားရောက်တောင်းဆို၍ရသည်။ ကန့်
သတ်ချက်များကို “ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်
ကြီးဌာန၏ လူမှုဖူလုံရေးနှင့်မိသားစုဝက်ဘ်ဆိုက်”

တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။


၅။ ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ “(၁၉၅၇)လူမှု
ဖူလုံရေး အတိုင်ပင်ခံဖုန်းလိုင်း” ထားရှိပြီး လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်
ရာဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။


လူမှုဖူလုံရေးအတိုင်ပင်ခံဖုန်းလိုင်း(၁၉၅၇)မှ အရေးပေါ်
ကယ်ဆယ်ရေး၊လူမှုကယ်ဆယ်ရေး၊သက်ကြီးရွယ်အိုဖူ
လုံရေး၊ကလေးသူငယ်ဖူလုံရေး၊ကိုယ်၊စိတ်ချို့ယွင်းသူ
များဖူလုံရေး၊ထူးခြားအခြေအနေရင်ဆိုင်နေရသောမိ
သားစု၊အမျိုးသားပင်စင်အာမခံ အစရှိသည့်လူမှုဖူလုံရေး
ဆိုင်ရာ တိုင်ပင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာသို့ တ
ဆင့်အကြောင်းကြားပြောင်းရွေ့ပေးခြင်းတို့ကို နေ့စဉ်
နံနက်၈နာရီမှည၁၀နာရီထိ အခမဲ့ဝန်ဆောင်ပေးသည်။
လူမှုဖူလုံရေးဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါက အခမဲ့ဖုန်းလိုင်း
(၁၉၅၇)သို့ ဆက်ပါ။


အစိုးရ၏လူမှုဖူလုံရေးအရင်းအမြစ်များအပြင် အရပ်
ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများလည်း နိုင်ငံသားသစ်များကို ထိုင်ဝမ်
တွင်မြန်မြန်နေသားကျပြီး စီးပွားရေးအခက်အခဲများကြံုတွေ့
ရချိန်တွင် ခိုကိုးရာမဲ့မဖြစ်ဘဲ ဘဝ၏အဆိုးရွားဆုံးအချိန်ကို
တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ အစွမ်းကုန် ကူညီထောက်ပံ့သွားမည်။


အရင်းအမြစ်များကို အောက်ပါလင့်ခ်များမှ ရရှိသည်။

ထိုင်ဝမ်တွင်နေထိုင်ရေးဆိုင်ရာသတင်းစာစောင်

2016-2017ခုနှစ် အမျိူးသားကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်အရ
ပြည်သူများ၏အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားလက်စွဲစာအုပ်


မိသားစုထောက်ပံ့မှုအမေးအဖြေများ

Was this information helpful? Yes    No