:::

รู้จักใช้ทรัพยากรของสังคม เพื่อความสุขของชีวิต

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
รู้จักใช้ทรัพยากรของสังคม เพื่อความสุขของชีวิต
รู้จักใช้ทรัพยากรของสังคม เพื่อความสุขของชีวิต
ตี : 182
วันที่ : 2017/11/21
อัปเดต : 2017/11/21 下午 02:31:00

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เพิ่งเดินทางเข้าไต้หวัน ต้องตื่นเต้นและกังวลในเรื่องภาษา วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตอยู่บ้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อพบปัญหา อาจจะเสียสิทธิ์ไปได้เนื่องจากแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ไม่ทราบสิทธิ์ที่จะได้หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลจึงได้จัดให้มีห้องเรียนทำความคุ้นเคย จัดศูนย์บริการ สายด่วนบริการหลายภาษา ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางสังคมและเงินช่วยเหลือต่างๆ ช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในไต้หวันได้เร็วขึ้น ต่อไปนี้เป็นการรวบรวมสิทธิประโยชน์ที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้รับ จะแนะนำให้รู้จักช่องทางขอรับคำปรึกษาต่างๆได้ เราจะช่วยคุณหาทางออกได้

รัฐบาลมีการจัดทรัพยากรทางสังคมอย่างเพียงพอ โดยจะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพ ประกันสัมคม สวัสดิการและการช่วยเหลือ ซึ่งพร้อมช่วยเหลือทุกเมื่อหากพบปัญหา


1.การดูแลสุขภาพ:ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุม

การดูแลสุขภาพรวมไปถึงการตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีน การป้องกันโรคติดต่อ การดูและสุขภาพและการตรวจครรภ์ก่อนให้กำเนิดบุตร และการดูแลระยะยาว โดยทุกปีมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด เป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดในการป้องกันโรคหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีค.ศ.2017เป็นต้นไป รัฐบาลได้ให้บุคคลต่อไปนี้รับบริการวัคซีนของรัฐได้:ทารกและนักเรียนอายุ 6 เดือนถึง 18 ปี ผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป สตรีตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหายากและผู้ป่วยโรคร้ายแรง ผู้ที่อาศัยและทำงานในสถานรับเลี้ยงคนชรา ผู้ที่ทำอาชีพปศุสัตว์ ผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข บิดามารดาของทารกก่อนอายุ 6 เดือน รวมถึงผู้ที่ทำงานในโรงเรียนอนุบาลและผู้ที่ทำงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ “แผนการฉีดวัคซีนไข้หวัดประจำปี 2017” ในเว็บไซต์ของเรา

รัฐบาลมีการจัดให้มีทรัพยากรอันหลากหลายให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ตั้งครรภ์ เช่น การตรวจครรภ์ก่อนแจ้งชื่อเข้าประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือการให้กำเนิดบุตร เงินสมทบการให้กำเนิดและเลี้ยงบุตร สายด่วนดูเลสตรีตั้งครรภ์ มีการพิมพ์คู่มือดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และคู่มือดูแลสุขภาพเด็ก เป็นต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ บทความ “ให้กำเนิดและเลี้ยงบุตรหายห่วง เงินสมทบจากรัฐอุ่นใจจัง”ในเว็บไซต์ของเรา2.ประกันสุขภาพ:เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในการใช้ชีวิต หากพักอาศัยครบ 6 เดือนก็จะต้องเข้าร่วมประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประกันสุขภาพเป็นระบบประกันชนิดหนึ่งตามกฎหมายของรัฐ โดยบังคับให้ผู้เอาประกันเข้ารับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมไปถึงการประกันสังคม การประกันสุขภาพเกษตรกร ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคมประชาชน เป็นต้น ซึ่งเราจะได้รับการคุ้มครองเมื่อเราเจ็บป่วย ชรา หรือเสียชีวิต เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความลำบากในชีวิตเมื่อเกิดขึ้นจริง

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นการประกันทางสังคมหลักของไต้หวัน เมื่อเราเจ็บป่วย เราก็ชำระเพียงค่าธรรมเนียมลงทะเบียนให้กับคลินิค โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาทางการแพทย์ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก ช่วยลดภาระของคนส่วนใหญ่ไปได้ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีเอกสารพำนักอาศัย ที่อาศัยอยู่ไต้หวันต่อเนื่องครบ 6 เดือน หรือออกจากไต้หวันครั้งละไม่เกิน 30 วันจะต้องเข้าประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ผู้ที่ทำงานและมีนายจ้างจะต้องเข้าเข้าประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่วันแรกที่ถูกจ้างงาน ไม่เข้าข่ายข้อกำหนด 6 เดือนข้างต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่ “กฎหมายการประกันสุขภาพถ้วนหน้า”ในเว็บไซต์ของเรา

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ไม่มีงานทำจะเข้ารับการประกันสังคมได้อย่างไร?ผู้ย้านถิ่นฐานใหม่ที่มีคู่สมรสหรือญาติที่มีสายเลือดโดยตรงสามารถไปที่สำนักงานประกันสุขภาพ แต่หากไม่มีครอบครัวสามารถไปที่สำนักงานเขตที่ตนพำนักเพื่อขอเข้ารับประกันสุขภาพถ้วนหน้า3.การบริการสวัสดิการ:รัฐบาลได้มีการจัดตั้ง “สายด่วนให้บริการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่อาศัยในไต้หวัน0800-024-111” และศูนย์ให้บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เพื่อให้คำแนะนำสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้คุ้นชินกับการใช้ชีวิตใหม่

เพื่อแก้ไขอุปสรรคทางการสื่อสารสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทได้จัดตั้ง “สายด่วนให้บริการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่อาศัยในไต้หวัน0800-024-111” ซึ่งเป็นสายด่วนโทรฟรีทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านวีซ่า การพำนัก การทำงาน วัฒนธรรมการศึกษา ภาษี ประกันสุขภาพ การเดินทาง การจัดหางาน การแพทย์และสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต การอบรมบุตรหลาน ข้อมูลการเดินทาง บริการสวัสดิการ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย บริการล่าม ความสัมพันธ์ในครอบครัว และข้อมูลการใช้ชีวิตอื่นๆเป็นภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เวียดนาม นโดนีเซีย ไทย กัมพูชาเป็นต้นทั้งสิ้น 7 ภาษา หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่ “สายด่วนให้บริการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่อาศัยในไต้หวัน” ในเว็บไซต์ของเรา

ช่วงเวลาให้บริการ:
(1) ภาษาจีน อังกฤษ และญี่ปุ่น:ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด
(2) ภาษาเวียดนาม:เวลา 9:00-17:00น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดอื่นๆ)
(3) ภาษาอินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา:เวลา 13:00-17:00น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดอื่นๆ)

นอกจากนี้ แต่ละเมืองยังมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เพื่อให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ซึ่งรวมไปถึงการช่วยเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว การเยี่ยมเยียนตามบ้าน การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทำงาน สอนการอบรมบุตร ให้คำแนะนำด้านสวัสดิการ จัดคอร์สอบรม การบรรยาย และกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นต้น ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ให้บริการครอบครัวเหล่านี้ อีกทั้งยังได้รู้จักกับเพื่อนจากประเทศเดียวกัน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต หากต้องการทราบข้อมูลการติดต่อศูนย์ให้บริการครอบครัวในแต่ละเมืองสามารถดูได้ที่ “ศูนย์ให้บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ในเว็บไซต์ของเรา4.การช่วยเหลือทางสังคม:ช่วยเหลือครอบครัวที่ขาดแคลน ให้สิ่งของที่ต้องการในการดำเนินชีวิต ดูแลทางการแพทย์ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน

การช่วยเหลือทางสังคมหลักๆเป็นการช่วยเหลือครอบครัวที่ขาดแคลน หรือพบกับสถานการณ์พิเศษเป็นต้น เบี้ยเลี้ยงดำเนินชีวิตของเด็ก เงินชดเชยการศึกษา อุบัติภัยทางธรรมชาติ หรือช่วยเหลือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นความช่วยเหลือสำหรับครอบครัวที่ได้รับความลำบากได้เป็นอย่างมาก ถ้าผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวประชาชน สามารถยื่นเรื่อง “การช่วยเหลือครอบครัวที่พบกับสถานการณ์พิเศษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน” ซึ่งมีรายละเอียดในการช่วยเหลือฉุกเฉิน เบี้ยเลี้ยงดำเนินชีวิตของเด็ก การให้เงินสมทบในการฟ้องร้อง ผู้ที่ตรงตามคุณสมบัติและมีฐานะทางเศรษฐกิจทางบ้านที่ลำบาก สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานกิจการสังคมตามเมืองที่พำนักหรือสำนักงานเขต สามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการยื่นขอรับความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องได้ที่ “เว็บไซต์ของสำนักงานสวัสดิการสังคมและครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข”5.สำนักงานกิจการสังคมได้จัดตั้ง “สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ1957” เพื่อให้คำปรึกษาสวัสดิการสังคม

สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ1957 ทำหน้าที่ให้บริการและให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือฉุกเฉิน การช่วยเหลือสังคม สวัสดิการผู้สูงอายุ สวัสดิการผู้พิการ สวัสดิการเด็ก ช่วยเหลือครอบครัวในกรณีพิเศษ การประกันสุขภาพ เป็นต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00-22:00น. หรือโทรไปสอบถามสวัสดิการต่างๆได้ที่สายด่วน 1957

นอกจากสวัสดิการของรัฐแล้ว ยังมีการช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตในไต้หวันโดยเร็ว มีที่พึ่งเมื่อฐานะทางบ้านพบกับความยากลำบาก ให้เราเดินผ่านช่วงเวลาลำบากนี้ไปเป็นเพื่อนคุณ


แหล่งที่มาของข้อมูล

คู่มือข้อมูลการใช้ชีวิตในไต้หวัน
คู่มือสิทธิ์และหน้าที่ของชาวเมืองในการประกันสุขภาพถ้วนหน้า2016-2017
คำถามที่พบบ่อยในการช่วยเหลือครอบครัว

Was this information helpful? Yes    No