:::

Hôn nhân xuyên biên giới muốn hạnh phúc phải thận trọng lựa chọn dịch vụ mai mối

Hôn nhân xuyên biên giới muốn hạnh phúc phải thận trọng lựa chọn dịch vụ mai mối
Hôn nhân xuyên biên giới muốn hạnh phúc phải thận trọng lựa chọn dịch vụ mai mối
Lượt : 125
Ngày : 2017/11/21
Cập nhật : 2017/11/21 下午 02:15:00

Nhắc nhở những người bạn tìm kiếm mai mối hôn nhân xuyên biên giới cần phải nhớ kỹ 5 điểm dưới đây để bảo vệ quyền lợi của mình

Phải nhớ - Ký kết hợp đồng bảo vệ bản thân
Phải nắm giữ - biên lai thu phí hợp pháp hợp lý
Tìm hiểu nhiều – tìm hiểu trước hôn nhân thích ứng sau hôn nhân
Hỏi nhiều – cẩn thận lựa chọn xin đừng vội vàng
Giao tiếp nhiều – cùng nhau xây dựng sự ủng hộ lẫn nhau.


Bạn có thể đến Website thông tin toàn cầu Sở Di Dân Bộ Nội Chính (http://www.immigration.gov.tw)Tra tìm thông tin liên quan hoặc gọi điện đến số (02)23889393 để tìm hiểu.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không