:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုစာမေးပွဲများဖြေဆိုရာတွင် မေးခွန်းရွတ်ဆိုပေးသောဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။

Label
LocationTaiwan
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုစာမေးပွဲများဖြေဆိုရာတွင် မေးခွန်းရွတ်ဆိုပေးသောဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုစာမေးပွဲများဖြေဆိုရာတွင် မေးခွန်းရွတ်ဆိုပေးသောဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။
Hit : 137
Date : 2017/10/31
Updated : 2017/10/31 下午 03:51:00

“တရုတ်အစားအစာချက်ပြုတ်ခြင်း”၊“အလှပြင်ခြင်း”၊
“အမျိုးသမီးဆံသ”၊“ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း”၊“လူ
နာစောင့်”၊“မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်း-အနောက်တိုင်းကိတ်”၊“မုန့်ဖုတ်
လုပ်ငန်း-ပေါင်မုန့်”အစရှိသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိအတတ်ပညာ
ရှင်စာမေးပွဲ၏ အတတ်ပညာလိုင်စင်-C(တစ်မျိုး)စာပေပိုင်း
စမ်းသပ်စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်တွင် သတ်မှတ်ချက်အရ မေးခွန်း
ကိုတရုတ်ဘာသာဖြင့်ရွတ်ဆို(CDဖွင့်၍)သောဝန်ဆောင်မှု
ကိုတောင်းဆို၍ရသည်။

Was this information helpful? Yes    No