:::

ထိုင်ကျုံးမြို့ရှိနိုင်ငံသားသစ်များ၏ ရပ်ရွာဒေသတွင်းဝန်ဆောင်မှုနေရာများ

Label
Location
Hit : 94
Date : 2017/10/31
Updated : 2018/3/20 下午 03:03:00

ထိုင်ကျုံးမြို့နေနိုင်ငံသားသစ်များနှင့်မိသားစု၏
အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားတိုးမြှင့်စေရန်နှင့် လူမှု
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သင့်မြတ်စေရန် ထိုင်ကျံုးမြို့အစိုးရ
လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ရပ်ရွာဒေသ
တွင်းဝန်ဆောင်မှုနေရာများချမှတ်ပြီး ရပ်ရွာဒေသတွင်း
ဝန်ဆောင်မှုအရင်းအမြစ်များကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခုနှစ်၈လပိုင်းလကုန်ထိ နိုင်ငံ
သားသစ်များ၏ဝန်ဆောင်မှုနေရာ(၁၇)ခုချမှတ်ပေးခဲ့
ပြီဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်
များသိရှိလိုပါက ပူးတွဲဖိုင်ကိုဒေါင်းလော့ပြီးကြည့်ပါ။


Was this information helpful? Yes    No