:::

เมื่อได้รับใบพำนักถาวรก็ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงาน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
เมื่อได้รับใบพำนักถาวรก็ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงาน
เมื่อได้รับใบพำนักถาวรก็ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงาน
ตี : 375
วันที่ : 2017/10/31
อัปเดต : 2017/10/31 上午 11:54:00

เพื่อดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทั้งจากต่างประเทศและประเทศจีน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงบริหารจึงได้จัดให้มีหมายเหตุเพิ่มเติม “ผู้ที่ถือใบพำนักนี้ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน” ที่ใบพำนักถาวรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทั้งจากต่างประเทศและประเทศจีน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการทำงานในไต้หวันของพวกเขา

ตามที่ “กฎหมายการบริการและจ้างงาน”และ “มาตรการด้านความสัมพันธ์ของประชาชนไต้หวันและจีน”ระบุไว้ว่าชาวต่างชาติหรือคู่สมรสชาวจีนที่ได้รับใบพำนักถาวรไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงานก็สามารถทำงานในไต้หวันได้

Was this information helpful? Yes    No