:::

หลักการสำคัญของการสนับสนุนให้แรงงานว่างงานไปทำงานบริการดูแลผู้อื่นของกระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 103
วันที่ : 2017/10/31
อัปเดต : 2017/10/31 上午 11:51:00

เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ให้บริการและช่วยให้แรงงานว่างงานมีงานทำโดยเร็ว จึงได้สนับสนุนให้แรงงานสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ดูแลรายวันเพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย โดยแรงงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับรางวัลเมื่อหางานได้

แรงงานที่ว่างงานติดต่อกัน 30วันขึ้นไปหรือออกจากงานโดยไม่สมัครใจสามารถลงทะเบียนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ เมื่อได้รับการแนะนำงานและได้ถูกจ้างงานในหน่วยงานดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ดูแลรายวันติดต่อกัน30วันขึ้นไปและตรงตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จะสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงิน 5-7พันดอลล่าร์ไต้หวัน โดยรับได้มากสุดถึง 18 เดือน

Was this information helpful? Yes    No