:::

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ “ห้องเรียนเพื่อนำเที่ยวออนไลน์” ของสำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลTourism Bureau, MOTC
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ “ห้องเรียนเพื่อนำเที่ยวออนไลน์” ของสำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ “ห้องเรียนเพื่อนำเที่ยวออนไลน์” ของสำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม
ตี : 105
วันที่ : 2017/10/31
อัปเดต : 2017/10/31 上午 11:46:00

สำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดให้มี “ห้องเรียนเพื่อนำเที่ยวออนไลน์” ซึ่งเป็นห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์(https://elearning.taiwan.net.tw) เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีแวดล้อมในการเรียนที่หลากหลายและมีชีวิตชีวา

เหมาะสำหรับบุคลากรด้านการเดินทาง โรงแรม สวนสนุก เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาจารย์หรือนักเรียนระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจทำงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยประกอบไปด้วยห้องเรียนออนไลน์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ตัวอย่างการทำงานด้านท่องเที่ยว การตลาดอย่างสร้างสรรค์และการนำไปใช้ การฝึกอบรมวิชาชีพก่อนเข้าทำงาน การแบ่งปันเรื่องราวน่าสนใจต่างๆเป็นต้น ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถที่นำไปปรับใช้ได้จริงๆ

Was this information helpful? Yes    No