:::

จุดให้บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในแถบชุมชนเมืองไถจง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaichung City Government
ตี : 102
วันที่ : 2017/10/31
อัปเดต : 2018/3/20 下午 03:00:00

เพื่อพัฒนาสิทธิของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวเมืองไทจง ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวสามารถหลอมรวมกับชุมชนได้ สำนักงานกิจการสังคมเมืองไทจงจึงได้จัดให้มีจุดให้บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อให้ข้อมูลในชุมชนอย่างเต็มที่ นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปีค.ศ. 2017 มีจุดให้บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในชุมชนทั้งสิ้น 17 จุด กรุณาดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิ้งค์ต่อไปนี้

Was this information helpful? Yes    No