:::

Nhà nguồn chống độc “Sở quản lý thực dược phẩm”

nhãn
vị tríTaiwan
Nhà nguồn chống độc “Sở quản lý thực dược phẩm”
Nhà nguồn chống độc “Sở quản lý thực dược phẩm”
Lượt : 96
Ngày : 2017/10/27
Cập nhật : 2017/10/27 下午 05:24:00

Để nâng cao nhận thức phòng chống lạm dụng thuốc và ngăn chặn nguy hại của dân chúng, “Nhà nguồn chống độc” cung cấp nguồn giáo dục y tế phong phú, bao gồm tài liệu tuyên truyền hướng dẫn (như áp phích, tờ rơi, sổ tay, tài liệu tuyên truyền tiếng nước ngoài...), đa phương tiện (phim ngắn tuyên truyền hướng dẫn), các khóa học kỹ thuật số trực tuyến, các trang web liên quan đến phòng chống lạm dụng thuốc trong và ngoài nước, hoan nghênh dân chúng tích cực tham khảo vận dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy tra tìm tại “Nhà nguồn chống độc” website phục vụ tri thức người tiêu dùng thực dược phẩm.

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:240 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không