:::

Lấy được thẻ cư trú là có thể miễn giấy phép làm việc

Lượt : 609
Ngày : 2017/10/27
Cập nhật : 2017/10/27 下午 05:17:00

Nhằm tăng cường chăm sóc cư dân mới người hôn phối nước ngoài và người Đại lục, Sở Di dân Bộ nội chính bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 năm 2011, trên thẻ cư trú của người hôn phối nước ngoài và người hôn phối Đại lục ghi chú thêm dòng chữ “Người mang thẻ không cần xin giấy phép làm việc khi đi làm”, để đảm bảo quyền lợi làm việc của họ tại Đài Loan.

Căn cứ vào quy định liên quan như “Luật dịch vụ việc làm” và “Điều lệ quan hệ nhân dân khu vực Đài Loan và Đại lục”, người hôn phối nước ngoài và Đại lục có được thẻ cư trú ở Đài Loan, khác với người nước ngoài thông thường, không cần xin giấy phép có thể làm việc tại Đài Loan.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không