:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်ရှာဖွေရာတွင်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း

Label
LocationTaiwan
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်ရှာဖွေရာတွင်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်ရှာဖွေရာတွင်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း
Hit : 84
Date : 2017/10/16
Updated : 2017/10/16 下午 05:26:00

အလုပ်အကိုင်အာမခံစနစ်တွင်ပါဝင်ထားသော
လုပ်သားသည် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့လျှင်အစိုးရအလုပ်
အကိုင်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းတွင် အလုပ်ရှာ
ဖွေလိုကြောင်းမှတ်တမ်းပေးပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချက်
အရ အောက်ပါအချက်များအနက် တစ်ချက်နှင့်ကိုက်
ညီသူများ :

(၁) မိသားစုဝင်ငွေအနိမ့်ဆုံး သို့မဟုတ်အလည်အ
လတ်နှင့်အနိမ့်ဆုံးမိသားစုများ

(၂) မိတ်ဆက်ပေးသောအလုပ်နေရာသည် နေအိမ်နှင့်
ကီလိုမီတာ(၃၀)အထက်ကွာဝေးလျှင် အစိုးရမှ ထောက်
ပံ့သောလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ထောက်ပံ့
ကြေးကိုလျှောက်၍ရသည်။တစ်ဦးကိုတစ်ကြိမ်လျှင်
(၅၀၀)ယွမ်ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အခြေအနေထူး
ခြားသူများဖြစ်ပါက ငွေကြေး၁၂၅၀အတွင်းကို ကုန်ကျ
သလောက်ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။တစ်နှစ်အတွင်း
တစ်ဦးလျှင် လေးကြိမ်သာလျှောက်၍ရသည်။

Was this information helpful? Yes    No