:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ လူငယ်များမိမိနေထိုင်ရာမရပ် မဟုတ်ပဲနယ်ကျော်အလုပ်အကိုင်လုပ်ကိုင်ရေးတိုးမြှင့်စေရန် ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်း

Label
LocationTaiwan
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ လူငယ်များမိမိနေထိုင်ရာမရပ် မဟုတ်ပဲနယ်ကျော်အလုပ်အကိုင်လုပ်ကိုင်ရေးတိုးမြှင့်စေရန် ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်း
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ လူငယ်များမိမိနေထိုင်ရာမရပ် မဟုတ်ပဲနယ်ကျော်အလုပ်အကိုင်လုပ်ကိုင်ရေးတိုးမြှင့်စေရန် ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်း
Hit : 84
Date : 2017/10/16
Updated : 2017/10/16 下午 05:24:00

ကျောင်းဆက်မတက်တော့ပဲ အလုပ်ထွက်လုပ်လို
သော အသက်(၁၈)နှစ်မှ(၂၉)နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအ
ကြိမ်အလုပ်ရှာသောလူငယ်များအတွက် နယ်ကျော်ပြီး
အလုပ်အကိုင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသည့်အ
တားအဆီးလျှော့နည်းစေရန်ရည်ရွယ်၍ အစိုးရမှအိမ်
ငှားစရိတ်၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်
ရွှေ့ပြောင်းကုန်ကျစရိတ်တို့ကို ထောက်ပံ့ကြေးများ
ပေးပြီး အများဆုံး၉သောင်းယွမ်ထိ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါ
တယ်။အစိုးရအလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အ
စည်းများ၏ကူညီမှုဖြင့် မိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်း
ကိုက်ညီသော၊လုပ်ကိုင်လိုသောအလုပ်မရရှိပဲ မိမိ
လုပ်ကိုင်လိုသော၊အစိုးရအလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝန်
ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းမှအကြံပေးသောအလုပ်သည် နေ အိမ်နှင့်(၃၀)ကီလိုမီတာအထက်ကွာဝေးခဲ့လျှင် ဤ
ထောက်ပံ့ကြေးများကို လျှောက်၍ရသည်။

Was this information helpful? Yes    No