:::

ထိုင်ကျုံးမြို့နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘက်စုံစာကြည့်တိုက်

Label
Location
Hit : 97
Date : 2017/10/16
Updated : 2018/3/20 下午 03:06:00

ထိုင်ကျုံးမြို့အစိုးရ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျံုး
ထိုင်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကို ထိုင်ကျံုးမြို့ရှိ
နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘက်စုံစာကြည့်ခန်းကို ပြုလုပ်စီ
မံပေးပြီး နိုင်ငံသားသစ်များ မိမိ၏မိခင်ဘာသာစာအုပ်
များဖတ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ယင်းစာကြည့်ခန်းတွင်
တရုတ်၊အင်္ဂလိပ်၊ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊ဗီယက်နန်၊ထိုင်း၊အင်
ဒိုနီးရှားနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားဟူ၍ဘာသာစကားရှစ်မျိုးဖြင့်
စာအုပ်များထားရှိပေးမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားသစ်များအ ချင်းချင်းနှီးနှောဖလှယ်ခြင်း၊ချစ်ကြည်ရေးပြုလုပ်သည့်
နေရာလဲဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံသားသစ်များ၏ထိုင်ဝမ်ရှိနေ
အိမ်ဖြစ်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။

နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘက်စုံစာကြည့်ခန်း
ဖုန်း 04-24372584

Was this information helpful? Yes    No