:::

เงินอุดหนุนค่าเดินทางในการหางาน กระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
เงินอุดหนุนค่าเดินทางในการหางาน กระทรวงแรงงาน
เงินอุดหนุนค่าเดินทางในการหางาน กระทรวงแรงงาน
ตี : 685
วันที่ : 2017/10/16
อัปเดต : 2017/10/16 下午 03:34:00

ถ้าผู้ประกันตนจ้างงานตกงาน ผู้ที่ตรงตามคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้สามารถลงทะเบียนจัดหางานกับหน่วยงานจัดหางานด้วยตนเอง
(1)เป็นผู้มีรายได้น้อยหรือผู้มีรายได้น้อยมาก
(2)สถานที่ที่จัดหางานให้อยู่ห่างจากที่พักเกิน 30 กิโลเมตรขึ้นไป สามารถขอรับเงินอุดหนุนการเดินทางครั้งละ 500 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อคนต่อครั้ง แต่หากเป็นกรณีพิเศษจะขอรับเงินอุดหนุนครั้งละ 1250 ดอลล่าร์ไต้หวัน จำกัดจำนวน 4 ครั้งต่อคนต่อปี

Was this information helpful? Yes    No