:::

เงินอุดหนุนตกงาน กระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
เงินอุดหนุนตกงาน กระทรวงแรงงาน
เงินอุดหนุนตกงาน กระทรวงแรงงาน
ตี : 138
วันที่ : 2017/10/18
อัปเดต : 2017/10/19 上午 09:57:00

1.แรงงานผู้ประกันตนที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้จะสามารถขอรับเงินอุดหนุนการตกงานหากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1.1ออกจากงานโดยไม่ยินยอม
1.2ระยะเวลาประกันตนรวมครบ 1ปีนับจาก 3 ปีก่อนออกจากงาน
1.3มีความสามารถในการทำงานและต้องการทำงานต่อ
1.4มีการลงทะเบียนที่สถานที่จัดหางานของรัฐและไม่ได้รับการจัดหางานภายใน 14 วันหรือจัดให้เข้ารับการอบรมการทำงาน

2.เงินอุดหนุนจากการตกงานจะคำนวณจาก60%ของเงินเดือนเฉลี่ย 6 เดือนล่าสุดหลังจากตกงาน โดยจะนับวันตั้งแต่15 วันหลังจากผู้ยื่นขอเงินชดเชยจากหน่วยงานจัดหางานของรัฐไปลงทะเบียน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (http://www.bli.gov.tw/default.aspx)

Was this information helpful? Yes    No