:::

หอสมุดผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองไทจง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaichung City Government
ตี : 116
วันที่ : 2017/10/16
อัปเดต : 2018/3/20 下午 03:05:00

สำนักงานกิจการสังคม รัฐบาลไต้หวันได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจงไถจัดทำหอสมุดผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้อ่านหนังสือภาษาบ้านเกิด มีทั้งภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และกัมพูชาเป็นต้นทั้งสิ้น 8 ภาษา อีกทั้งยังมีสถานที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ โดยมุ่งหวังจะกลายเป็นบ้านในไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

หอสมุดผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
หมายเลขโทรศัพท์:04-24372584

Was this information helpful? Yes    No