:::

นิทรรศการพิเศษ “โบราณวัตถุ.มุมมองใหม่” ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNational Museum of History
นิทรรศการพิเศษ “โบราณวัตถุ.มุมมองใหม่” ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ
นิทรรศการพิเศษ “โบราณวัตถุ.มุมมองใหม่” ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ
ตี : 149
วันที่ : 2017/10/16
อัปเดต : 2017/10/16 下午 03:12:00

ขอเชิญชวนให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเมียนมาร์มาเปิดโลกทัศน์ด้านเงินตรา การละเล่น และวัฒนธรรมหมากพลูผ่านการแนะนำทั้งภาษาจีนและภาษาบ้านเกิด

วันที่จัดแสดง:2017/8/15-2017/12/17
สถานที่จัดแสดง:ทางเดินชั้นสอง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (No. 49, Nanhai Road, Zhongzheng District, Taipei City)

Was this information helpful? Yes    No