:::

Hỗ trợ thúc đẩy thanh niên tìm việc giữa các khu vực của Bộ Lao Động

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Hỗ trợ thúc đẩy thanh niên tìm việc giữa các khu vực của Bộ Lao Động
Hỗ trợ thúc đẩy thanh niên tìm việc giữa các khu vực của Bộ Lao Động
Lượt : 120
Ngày : 2017/10/16
Cập nhật : 2017/10/16 下午 02:57:00

Để giảm thiểu trở ngại tìm việc giữa các khu vực của thanh niên, đối với thanh niên lần đầu tìm việc tuổi đủ 18 đến 29 tuổi, không đang đi học có ý nguyện tìm việc làm, qua cơ quan dịch vụ việc làm công lập tư vấn, nếu ngay tại địa phương thiếu hụt công việc không thể phù hợp chức năng và kỳ vọng, thì theo ý nguyện giới thiệu đến nơi cách nơi ở thường ngày 30 km trở lên để tìm việc, nội dung cung cấp bao gồm: tiền thuê nhà, giao thông và tiền hỗ trợ chuyển nhà, tối đa hỗ trợ xuyên khu vực 9 vạn Đài tệ.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không