:::

Phòng thư viện đa nguyên Cư dân mới thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 124
Ngày : 2017/10/16
Cập nhật : 2018/3/20 下午 03:05:00

Cục xã hội chính quyền thành phố Đài Trung ủy thác cho Đại học công nghệ Trung Đài tổ chức phòng thư viện đa nguyên Cư dân mới thành phố Đài Trung, cung cấp cơ hội cho cư dân mới đọc sách nước mẹ đẻ, tổng cộng gồm có 8 loại ngôn ngữ chính là tiếng Trung, Anh, Nhật, Hàn, Việt, Thái Lan, Indonexia, Campuchia, xây dựng nơi giao lưu, liên hoan dành cho Cư dân mới, mong muốn trở thành gia đình của Cư dân mới ở Đài Loan.

Phòng thư viện đa nguyên Cư dân mới
Điện thoại:04-24372584

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không