:::

Bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch tiếng Đông Nam Á, khai thác thị trường du lịch hướng nam mới.

Bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch tiếng Đông Nam Á, khai thác thị trường du lịch hướng nam mới.
Bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch tiếng Đông Nam Á, khai thác thị trường du lịch hướng nam mới.
Lượt : 228
Ngày : 2017/10/16
Cập nhật : 2017/10/16 下午 02:11:00

1.Có học lực tương đương cấp 3 trường nghề thì có thể đăng ký thi hướng dẫn viên du lịch, nhân viên dẫn tour dành cho nhân viên ngành nghề chuyên môn và kỹ thuật thi phổ thông.

Tư cách tham gia thi chỉ cần người có học lực cấp 3 trường nghề, có bằng tốt nghiệp, thì có thể đăng ký tham gia (người đăng ký thi có học lực ở nước ngoài, thì bằng tốt nghiệp hoặc giấy tờ chứng nhận đã nộp kiểm tra đều cần kèm theo bản chính và bản sao được cơ quan đại diện ở nước ngoài xác nhận và bản dịch tiếng Trung hoặc bản dịch tiếng Trung được nhân viên công chứng trong nước xác nhận).

Đối tượng phục vụ hướng dẫn du lịch chủ yếu là người nước ngoài sang Đài Loan du lịch, dẫn dắt người nước ngoài hiểu biết thắng cảnh Đài Loan và phong tục tập quan; Người dẫn tour là người đưa người trong nước ra nước ngoài du lịch, chịu trách nhiệm chăm sóc và xử lý các vấn đề xuất nhập cảnh của thành viên trong đoàn. Kỳ thi hướng dẫn viên và dẫn tour trong đó lại chia làm hai loại “Ngoại ngữ” và “Tiếng Hoa”, cũng có thể chia thành 4 môn thi là “Hướng dẫn viên tiếng nước ngoài”, “Hướng dẫn viên tiếng Hoa”, “nhân viên dẫn tour tiếng nước ngoài” và “Nhân viên dẫn tour tiếng Hoa”, hàng năm khoảng tháng 12 bắt đầu đăng ký, khoảng tháng 3 năm sau tiến hành thi viết, ngoài hướng dẫn viên tiếng nước ngoài cần thi thêm khẩu ngữ ra, hướng dẫn viên tiếng Hoa và nhân viên dẫn tour chỉ cần tham gia thi viết.


2.Thuận lợi thông qua kỳ thi hướng dẫn viên du lịch, nhân viên dẫn tour của Bộ khảo thí, hơn nữa tham gia huấn luyện trước khi hành nghề của Cục Du Lịch Bộ Giao Thông, sau khi giành được chứng nhận tốt nghiệp, thì có thể xin giấy phép hành nghề.

Sau khi qua kỳ thi hướng dẫn viên du lịch, nhân viên dẫn tour và giấy chứng nhận đạt yêu cầu, trước khi dẫn đoàn cần tham gia huấn luyện trước khi hành nghề hàng năm do Cục Du lịch Bộ Giao thông tổ chức, sau khi qua kỳ thi tốt nghiệp, mới có thể giành được giấy phép hành nghề. Nếu không vội dẫn đoàn, có thể không cần lập tức đăng ký tham gia huấn luyện trong năm, vì giấy chứng nhận đạt yêu cầu không có quy định về thời hạn, có thể sử dụng vĩnh viễn, nhưng sau khi lấy được giấy phép hành nghề hướng dẫn viên du lịch, nhân viên dẫn tour, liên tục 3 năm không dẫn đoàn thì cần tham gia lại khóa huấn luyện trước khi hành nghề.

Huấn luyện trước khi hành nghề dành cho nhân viên hướng dẫn du lịch, nhân viên dẫn tour là do Cục Du lịch Bộ Giao thông tổ chức thường xuyên cả năm và chia thành lớp ban ngày, ban tối quy hoạch các kỳ huấn luyện, thời gian mở lớp huấn luyện trước khi hành nghề năm 2017 xin hãy tìm hiểu tại Website Hiệp hội hướng dẫn du lịch Trung Hoa Dân Quốc, Hiệp hội dẫn tour du lịch Trung Hoa Dân Quốc, Đại học công nghệ Triều Dương.


3. Cục Du lịch Bộ giao thông hàng năm tổ chức “Lớp huấn luyện thi chứng chỉ phụ đạo hướng dẫn du lịch bằng ngôn ngữ hiếm ”, hỗ trợ Cư dân mới qua được kỳ thi hướng dẫn viên.

Hướng dẫn viên ngoài cần có học lực trung học phổ thông ra, cũng cần qua được “Kỳ thi hướng dẫn viên du lịch dành cho nhân viên ngành nghề chuyên môn và kỹ thuật thi phổ thông” mà Bộ khảo thí tổ chức và giành được chứng chỉ mới có thể hành nghề hướng dẫn du lịch. Cục Du lịch Bộ Giao Thông quy hoạch vào tháng 9 đến tháng 11 hàng năm tổ chức “Lớp huấn luyện thi chứng chỉ phụ đạo hướng dẫn du lịch bằng ngôn ngữ hiếm”, chi phí khóa học được hỗ trợ hoàn toàn, đồng thời phụ đạo qua được kỳ thi hướng dẫn viên du lịch.


4.Tham gia huấn luyện nhân viên hỗ trợ du lịch bằng ngôn ngữ hiếm, hỗ trợ công tác hướng dẫn phiên dịch của hướng dẫn viên du lịch tiếng nước ngoài.

Cư dân mới có ưu thế về ngôn ngữ, thông qua huấn luyện kiến thức chuyên môn liên quan về tham quan du lịch và kỹ năng diễn thuyết, sẽ có thể hỗ trợ công tác phiên dịch hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch tiếng nước ngoài, bù đắp thiếu hụt nhân lực hướng dẫn viên du lịch tiếng Đông Nam Á giai đoạn hiện nay.


5.Cục Du lịch Bộ Giao Thông xây dựng mạng “Học viện chức năng du lịch điện tử”, cung cấp các khóa học học tập kỹ thuật số phong phú.

Cục Du lịch Bộ Giao Thông nhằm khuyến khích người trong ngành du lịch tự tiến tu, tăng cường chất lượng phục vụ và kiến thức thực tiễn liên quan, xây dựng diễn đàn học tập số “Học viện chức năng du lịch điện tử” (https://elearning.taiwan.net.tw), thông qua khóa học kỹ thuật số mà diễn đàn này cung cấp, bao gồm các kiến thức và kỹ năng thực tiễn như thực tiễn phục vụ ngành du lịch, ứng dụng tiếp thị sáng tạo, huấn luyện trước khi hành nghề, chia sẻ từng trường hợp…..tiến tới nâng cao chức năng chuyên nghiệp.


Mấy năm gần đây chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ chính sách du lịch hướng nam mới, ví dụ các biện pháp như thử miễn visa cho nhiều nước Đông Nam Á, thực hiện visa nhanh cho đoàn khách du lịch, thu hút nhiều du khách Đông Nam Á sang Đài Loan du lịch, đối mặt với hiện trạng chợ đêm tăng trưởng nhanh chóng, thiếu hụt nhân lực hướng dẫn du lịch, chính phủ khích lệ cư dân mới đầu tư vào ngành du lịch, thông qua ưu thế ngôn ngữ của bản thân và phụ đạo thi chứng chỉ hướng dẫn du lịch, hỗ trợ cư dân mới mở ra một cánh cửa tìm việc làm mới.


Nguồn tham khảo:
Ban khảo thí
http://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamInformation.aspx?y=2017&menu_id=145&sub_menu_id=145

Hiệp hội hướng dẫn viên du lịch Trung Hoa Dân Quốc
http://train106.tourguide.org.tw/north/page06.asp
http://train-lang.tourguide.org.tw/north/page01.asp

Đại học công nghệ Triều Dương
http://web.ce.cyut.edu.tw/files/11-1008-709.php?Lang=zh-tw
http://web.ce.cyut.edu.tw/files/14-1008-11733,r145-1.php?Lang=zh-tw

Cục Du lịch Bộ Giao Thông
https://elearning.taiwan.net.tw

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không