:::

ผลงานภาพวาดที่ได้รับรางวัล ประจำปี2017 – ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ตี : 196
วันที่ : 2017/9/29
อัปเดต : 2017/9/29 下午 05:17:00

กลุ่ม:ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

繪畫比賽國中組-第一名

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

อันดับที่1

ชื่อผู้แต่ง

เฉินoปิน

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตั้นสุ่ย

หัวข้อผลงาน

บ้านเกิดของแม่

繪畫比賽國中組-第二名

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

อันดับที่2

ชื่อผู้แต่ง

หลี่oอิ๋ง

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเฟินหยวน

หัวข้อผลงาน

วิวทิวทัศน์บ้านเกิด

繪畫比賽國中組-第三名

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

อันดับที่3

ชื่อผู้แต่ง

หลี่o

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหม่ากง

หัวข้อผลงาน

นีหนัน


รางวัลชมเชยมีการเรียงชื่อตามจำนวนขีดของตัวหนังสือดังต่อไปนี้

繪畫比賽國中組-佳作1

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

หวังoฮุ่ย

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหยวนฟู่

หัวข้อผลงาน

เรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับประชาชน

繪畫比賽國中組-佳作2

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

หลี่oหวา

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเฟินหยวน

หัวข้อผลงาน

ห่วงหาบ้านเกิด

繪畫比賽國中組-佳作3

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

หลี่oอวิ๋น

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นถู่คู่

หัวข้อผลงาน

เที่ยวชมสวนสาธารณะเวียดนาม

繪畫比賽國中組-佳作4

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

หลินoเหวิน

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นติ้งเน่

หัวข้อผลงาน

นิทานจากอินโดนีเซีย

繪畫比賽國中組-佳作5

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

เคอoถิง

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหยวนฟู่

หัวข้อผลงาน

สายน้ำแห่งกาลเวลา “กัมพูชา - นครวัด”

繪畫比賽國中組-佳作6

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

จังoเฉิง

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตงกวง

หัวข้อผลงาน

บ้านเกิดแสงสลัว

繪畫比賽國中組-佳作7

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

เฉินoหลง

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหมาโต้

หัวข้อผลงาน

ความงามเมืองกุ้ยหลิน

繪畫比賽國中組-佳作8

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

เฉินoถิง

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลายไห่ซัน ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น

หัวข้อผลงาน

อินโดนีเซียที่ฉันเห็น

繪畫比賽國中組-佳作9

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

เฉินoอี๋

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหยวนฟู่

หัวข้อผลงาน

วังบ้านเขาวัวที่อินโดนีเซีย

繪畫比賽國中組-佳作10

กลุ่ม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

หลิวoเอิน

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเน่ยลี่

หัวข้อผลงาน

เวียดนาม-ตลาดน้ำ

Was this information helpful? Yes    No