:::

ผลงานภาพวาดที่ได้รับรางวัล ประจำปี2017 – ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ตี : 214
วันที่ : 2017/9/29
อัปเดต : 2017/9/29 下午 04:58:00

กลุ่ม:กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

繪畫比賽高年級組-第一名

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

อันดับที่1

ชื่อผู้แต่ง

จังoฉือ

โรงเรียน

โรงเรียนประถมฟงชุน

หัวข้อผลงาน

สไตล์ของวัดอี๋จู้

繪畫比賽高年級組-第二名

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

อันดับที่2

ชื่อผู้แต่ง

หวงoหนี

โรงเรียน

โรงเรียนประถมเจี้ยนกว๋อ

หัวข้อผลงาน

ตลาดริมน้ำของเวียดนาม

繪畫比賽高年級組-第三名

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

อันดับที่3

ชื่อผู้แต่ง

เซี่ยoฮุ่ย

โรงเรียน

โรงเรียนประถมโฮ่อิ๋ง

หัวข้อผลงาน

ตลาดสดบนน้ำ


รางวัลชมเชยมีการเรียงชื่อตามจำนวนขีดของตัวหนังสือดังต่อไปนี้

繪畫比賽高年級組-佳作1

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

ชิวoหยู

โรงเรียน

โรงเรียนประถมลิ่วเหอ

หัวข้อผลงาน

เที่ยววัดอี๋จู้บ้านเกิดของแม่ ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

繪畫比賽高年級組-佳作2

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

หงo

โรงเรียน

โรงเรียนประถมเซินเหม่ย

หัวข้อผลงาน

เทศกาลดอกไม้ไฟที่ชนบทเฮ่อจือ

繪畫比賽高年級組-佳作3

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

หงoจือ

โรงเรียน

โรงเรียนประถมเฉียวซิ่น

หัวข้อผลงาน

เมืองโบราณฉวีโจวใต้ดวงอาทิตย์

繪畫比賽高年級組-佳作4

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

จังoหวา

โรงเรียน

โรงเรียนประถมซินซื่อ

หัวข้อผลงาน

บ้านเกิดของแม่

繪畫比賽高年級組-佳作5

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

กวอoจวิน

โรงเรียน

โรงเรียนประถมเสียเจี่ย

หัวข้อผลงาน

นั่งชมวิวบนรถสามล้อ

繪畫比賽高年級組-佳作6

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

เฉินoเหวิน

โรงเรียน

โรงเรียนประถมหมาโต้ว

หัวข้อผลงาน

ไม่มี

繪畫比賽高年級組-佳作7

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

โหยวo

โรงเรียน

โรงเรียนประถมเถียนซิน

หัวข้อผลงาน

เพลงเกี่ยวข้าว

繪畫比賽高年級組-佳作8

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

หวงoอี

โรงเรียน

โรงเรียนประถมเจี้ยนกว๋อ

หัวข้อผลงาน

อาคารกลมชาวแคระ

繪畫比賽高年級組-佳作9

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

หลิวoหมิ่น

โรงเรียน

โรงเรียนประถมหวั่งซี

หัวข้อผลงาน

บ้านเกิดของแม่

繪畫比賽高年級組-佳作10

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

ไล่oอี๋

โรงเรียน

โรงเรียนประถมอู๋กู่

หัวข้อผลงาน

อินโดนีเซีย เอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม

Was this information helpful? Yes    No