:::

ผลงานภาพวาดที่ได้รับรางวัล ประจำปี2017 – ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ตี : 160
วันที่ : 2017/9/29
อัปเดต : 2017/9/29 下午 04:35:00

กลุ่ม:กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

繪畫比賽低年級組-第一名

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

อันดับที่1

ชื่อผู้แต่ง

หวังoเย่น

โรงเรียน

โรงเรียนประถมกวงเหยิน

หัวข้อผลงาน

บ้านเกิดแสนสุขของฉัน

繪畫比賽低年級組-第二名

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

อันดับที่2

ชื่อผู้แต่ง

เฉินoอวี่

โรงเรียน

โรงเรียนประถมจงอี้

หัวข้อผลงาน

หอคอยเฉียงเซียง อาคารหนึ่งเดียวของคัยผิง-อาคารยุ่ยสือ

繪畫比賽低年級組-第三名

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

อันดับที่3

ชื่อผู้แต่ง

หลินoตี้

โรงเรียน

โรงเรียนประถมซือเสียน

หัวข้อผลงาน

คุณตาที่กำลังสับฟืน


รางวัลชมเชยมีการเรียงชื่อตามจำนวนขีดของตัวหนังสือดังต่อไปนี้

繪畫比賽低年級組-佳作1

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

ยู๋oโหยว

โรงเรียน

โรงเรียนประถมซั่งฟง

หัวข้อผลงาน

บ้านของฉันอยู่เมืองไทย

繪畫比賽低年級組-佳作2

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

จว่อoซวน

โรงเรียน

โรงเรียนประถมจู๋จง

หัวข้อผลงาน

ระฆังทองแดงแสนลึกลับ

繪畫比賽低年級組-佳作3

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

อู๋oเฉิน

โรงเรียน

โรงเรียนประถมหย่งชุน

หัวข้อผลงาน

ลำธาร เป็ดและไร่นาของคุณตาที่จังหวัดหย่งหลง ประเทศเวียดนาม

繪畫比賽低年級組-佳作4

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

จวงoเฉิง

โรงเรียน

โรงเรียนประถมเหวินเสียน

หัวข้อผลงาน

ถนนหนทาง วิวในบ้านเกิดที่เวียดนาม

繪畫比賽低年級組-佳作5

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

เฉินoอิ่ง

โรงเรียน

โรงเรียนประถมกวงซิง

หัวข้อผลงาน

เล่นหิมะ

繪畫比賽低年級組-佳作6

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

เฉินoเส้น

โรงเรียน

โรงเรียนประถมเฉียวซิ่น

หัวข้อผลงาน

เด็ดผลไม้แสนสนุก

繪畫比賽低年級組-佳作7

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

เผิงoหลิน

โรงเรียน

โรงเรียนประถมซีซง

หัวข้อผลงาน

งานประจำปีอินโดนีเซีย

繪畫比賽低年級組-佳作8

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

เจิงoถิง

โรงเรียน

โรงเรียนประถมตงผิง

หัวข้อผลงาน

ความหวานของเงาะ

繪畫比賽低年級組-佳作9

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

เจิงoหวา

โรงเรียน

โรงเรียนประถมซวงหยวน

หัวข้อผลงาน

ตลาดเวียดนาม

繪畫比賽低年級組-佳作10

กลุ่ม

กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่

รางวัลชมเชย

ชื่อผู้แต่ง

หวงoหัน

โรงเรียน

โรงเรียนประถมกวงหวา

หัวข้อผลงาน

ทะเลเขียวขจีแสนงาม

Was this information helpful? Yes    No