:::

Tác phẩm đạt giải cuộc thi hội họa năm 2017- Nhóm trung học cơ sở

Lượt : 127
Ngày : 2017/9/29
Cập nhật : 2017/9/29 下午 03:35:00

Loại nhóm: nhóm trung học cơ sở

繪畫比賽國中組-第一名

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

địch

Họ tên tác giả

Trần o Văn

Trường học

Trung học cơ sở Đạm Thủy

Hạng mục tác phẩm

Quê hương của mẹ

繪畫比賽國中組-第二名

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Á hu

Họ tên tác giả

Lý 0 Oánh

Trường học

Trung học cơ sở Phân Viên

Hạng mục tác phẩm

Phong cảnh quê hương

繪畫比賽國中組-第三名

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Á hu th ba

Họ tên tác giả

Lý o

Trường học

Trung học cơ sở Mã Công

Hạng mục tác phẩm

Ni Nam


Thứ tự tác phẩmsắp xếp theo thứ tự các nét chữ của họ tên

繪畫比賽國中組-佳作1

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Vương 0 Huệ

Trường học

Trung học cơ sở Viên Phú

Hạng mục tác phẩm

Dân dĩ thực vi thiên

繪畫比賽國中組-佳作2

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Lý 0 Hoa

Trường học

Trung học cơ sở Phân Viên

Hạng mục tác phẩm

Quyến luyến tình quê hương

繪畫比賽國中組-佳作3

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Lý 0 Vân

Trường học

Trung học cơ sở Thổ Khố

Hạng mục tác phẩm

Du ngoạn công viên Việt Nam

繪畫比賽國中組-佳作4

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Lâm o Mân

Trường học

Trung học cơ sở Đĩnh nội

Hạng mục tác phẩm

Câu chuyện đến từ Indonexia

繪畫比賽國中組-佳作5

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Hà 0 Đình

Trường học

Trung học cơ sở Viên Phú

Hạng mục tác phẩm

Trời rộng sông dài – Họa Vĩnh Hằng (Campuchia- Ngô Ca Quật)

繪畫比賽國中組-佳作6

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trương 0 Thừa

Trường học

Trung học cơ sở Đông Quang

Hạng mục tác phẩm

Quê hương của Vi Lượng

繪畫比賽國中組-佳作7

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trần 0 Long

Trường học

Trung học cơ sở Ma Đậu

Hạng mục tác phẩm

Vẻ đẹp Quất Lâm – Tháp đôi Nhật Nguyệt

繪畫比賽國中組-佳作8

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trần 0 Đình

Trường học

Trung học cơ sở thuộc trường cấp ba Hải Sơn

Hạng mục tác phẩm

Indonexia trong tôi

繪畫比賽國中組-佳作9

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trần 0 Di

Trường học

Trung học cơ sở Viên Phú

Hạng mục tác phẩm

Cung đình nhà sừng bò Indonexia

繪畫比賽國中組-佳作10

Loại nhóm

nhóm trung hc cơ s

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Lưu 0 Ân

Trường học

Trung học cơ sở Nội Lịch

Hạng mục tác phẩm

Việt nam – chợ trên sông

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không