:::

Tác phẩm đạt giải cuộc thi hội họa năm 2017 – Nhóm lớp lớn tiểu học

Lượt : 115
Ngày : 2017/9/29
Cập nhật : 2017/9/29 下午 03:25:00

Loại nhóm: Nhóm lớp lớn tiểu học

繪畫比賽高年級組-第一名

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

địch

Họ tên tác giả

Trương 0 Từ

Trường học

Tiểu học Phong Thôn

Hạng mục tác phẩm

Phong cảnh chùa 1 cột

繪畫比賽高年級組-第二名

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Á hu

Họ tên tác giả

Hoàng 0 Nghê

Trường học

Tiểu học Kiến Quốc

Hạng mục tác phẩm

Chợ đêm bên sông của Việt Nam

繪畫比賽高年級組-第三名

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Á hu th ba

Họ tên tác giả

Tạ 0 Huệ

Trường học

Tiểu học Hậu Doanh

Hạng mục tác phẩm

Chợ trên sông


Thứ tự tác phẩmsắp xếp theo thứ tự các nét chữ của họ tên

繪畫比賽高年級組-佳作1

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Khâu 0 Như

Trường học

Tiểu học Lục Hợp

Hạng mục tác phẩm

Về quê hương mẹ Hà nội Việt nam du ngoạn chùa 1 cột

繪畫比賽高年級組-佳作2

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Hồng 0

Trường học

Tiểu học Thâm Mỹ

Hạng mục tác phẩm

Lễ hội pháo hoa huyện Tư Hạ

繪畫比賽高年級組-佳作3

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Hồng 0 Tư

Trường học

Tiểu học Kiều Tín

Hạng mục tác phẩm

Thành cổ Cù Châu dưới hoàng hôn

繪畫比賽高年級組-佳作4

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trương 0 Hoa

Trường học

Tiểu học Tân Thị

Hạng mục tác phẩm

Quê hương của mẹ

繪畫比賽高年級組-佳作5

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Quach 0 Quân

Trường học

Tiểu học Học Giáp

Hạng mục tác phẩm

Ngồi xe ba bánh ngăm phong cảnh

繪畫比賽高年級組-佳作6

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trần 0 Văn

Trường học

Tiểu học Ma Đậu

Hạng mục tác phẩm

Không

繪畫比賽高年級組-佳作7

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Du 0

Trường học

Tiểu học Điền Tâm

Hạng mục tác phẩm

Hát múa mùa bội thu

繪畫比賽高年級組-佳作8

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Hoàng 0 Y

Trường học

Tiểu học Kiến Quốc

Hạng mục tác phẩm

Nhà tròn khách gia

繪畫比賽高年級組-佳作9

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Lưu 0 Mẫn

Trường học

Tiểu học Võng Khê

Hạng mục tác phẩm

Quê hương của mẹ

繪畫比賽高年級組-佳作10

Loại nhóm

Nhóm lp ln tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Lại 0 Nghi

Trường học

Tiểu học Ngũ Cốc

Hạng mục tác phẩm

Đặc sắc văn hóa nhân văn Indonexia

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không