:::

Tác phẩm đạt giải cuộc thi hội họa năm 2017 – Nhóm lớp cấp trung bình tiểu học

Lượt : 117
Ngày : 2017/9/29
Cập nhật : 2017/9/29 下午 03:13:00

Nhóm : Nhóm cấp trung bình tiểu học

繪畫比賽中年級組-第一名

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

địch

Họ tên tác giả

Khâu 0 Thiến

Trường học

Tiểu học Hậu Doanh

Hạng mục tác phẩm

Chợ trên sông Việt nam

繪畫比賽中年級組-第二名

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Á hu

Họ tên tác giả

Trần 0 Hoa

Trường học

Tiểu học Mỹ Phong

Hạng mục tác phẩm

Phong cách múa Indonexia

繪畫比賽中年級組-第三名

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Á hu th ba

Họ tên tác giả

Trần 0 Thần

Trường học

Tiểu học Mỹ Phong

Hạng mục tác phẩm

Chợ trên sông Quảng Tây


Thứ tự tác phẩmsắp xếp theo thứ tự các nét chữ của họ tên

繪畫比賽中年級組-佳作1

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Vương 0 Huyền

Trường học

Tiểu học Trung Tín

Hạng mục tác phẩm

Quê hương của mẹ

繪畫比賽中年級組-佳作2

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Tống o Tâm

Trường học

Tiểu học Trung Sơn

Hạng mục tác phẩm

Lễ Voi té nước

繪畫比賽中年級組-佳作3

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Lý 0 Du

Trường học

Tiểu học Lâm Viên

Hạng mục tác phẩm

Tòa đất Phúc Kiến

繪畫比賽中年級組-佳作4

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Lý 0 Đồng

Trường học

Tiểu học Dân Quyền

Hạng mục tác phẩm

Quê hương của mẹ

繪畫比賽中年級組-佳作5

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trần 0 Nghị

Trường học

Tiểu học Dân Quyền

Hạng mục tác phẩm

Quê hương của mẹ

繪畫比賽中年級組-佳作6

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trần 0 Dĩnh

Trường học

Tiểu học Viên Lâm

Hạng mục tác phẩm

Núi mũi voi trong ký ức

繪畫比賽中年級組-佳作7

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trần 0 Chân

Trường học

Tiểu học Lâm Viên

Hạng mục tác phẩm

Tháp nghìn phật Mai Châu

繪畫比賽中年級組-佳作8

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trần 0 Hiên

Trường học

Tiểu học Kiến Quốc

Hạng mục tác phẩm

Thôn Vịnh Lưu Hoa Sâm Châu

繪畫比賽中年級組-佳作9

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Thái 0 Tĩnh

Trường học

Tiểu học Đông Long

Hạng mục tác phẩm

Biểu diễn sườn xám của Tôi và mẹ

繪畫比賽中年級組-佳作10

Loại nhóm

Nhóm cp trung bình tiu hc

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Tạ 0 Linh

Trường học

Tiểu học Hậu Doanh

Hạng mục tác phẩm

Đồ ăn Việt nam

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không