:::

Tác phẩm đạt giải cuộc thi hội họa năm 2017 – Nhóm lớp cấp nhỏ tiểu học

Lượt : 123
Ngày : 2017/9/29
Cập nhật : 2017/9/29 下午 02:39:00

Nhóm: NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

繪畫比賽低年級組-第一名

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

địch

Họ tên tác giả

Vương 0 Ngạn

Trường học

Tiểu học Quang Nhân

Hạng mục tác phẩm

Quê hương hạnh phúc của Tôi

繪畫比賽低年級組-第二名

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Á hu

Họ tên tác giả

Trần 0 Vũ

Trường học

Tiu hc Trung Nghĩa

Hạng mục tác phẩm

Hometown and Tower- Kaiping Diaolou and Villages

繪畫比賽低年級組-第三名

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Á hu th ba

Họ tên tác giả

Lâm 0 Đế

Trường học

Tiểu học Tư Hiền

Hạng mục tác phẩm

Ông ngoại đang chặt củi


Thứ tự tác phẩmsắp xếp theo thứ tự các nét chữ của họ tên


繪畫比賽低年級組-佳作1

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Vu 0 Nhu

Trường học

Tiểu học Thượng Phong

Hạng mục tác phẩm

Nhà tôi ở Thái Lan

繪畫比賽低年級組-佳作2

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Tả 0 Hiên

Trường học

Tiểu học Trúc Trung

Hạng mục tác phẩm

Chuông đồng lớn huyền bí

繪畫比賽低年級組-佳作3

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Ngô 0 Thần

Trường học

Tiểu học Vĩnh Xuân

Hạng mục tác phẩm

Con sông nhỏ, chú vịt và cánh đồng bên cạnh nhà ông ngoại tỉnh Vĩnh Long Việt nam

繪畫比賽低年級組-佳作4

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trang 0 Thừa

Trường học

Tiểu học Văn Hiền

Hạng mục tác phẩm

Đường phố, cảnh vật quê hương Việt Nam

繪畫比賽低年級組-佳作5

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trần 0 Dĩnh

Trường học

Tiểu học Quang Hưng

Hạng mục tác phẩm

Chơi tuyết

繪畫比賽低年級組-佳作6

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Trần 0 Tuyền

Trường học

Tiểu học Kiều Tín

Hạng mục tác phẩm

Thú vui hái quả

繪畫比賽低年級組-佳作7

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Bành 0 Lâm

Trường học

Tiểu học Tây Tùng

Hạng mục tác phẩm

Hội hóa trang Indonexia

繪畫比賽低年級組-佳作8

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Tăng 0 Đình

Trường học

Tiểu học Đông Bình

Hạng mục tác phẩm

Hương vị ngọt ngào của chôm chôm

繪畫比賽低年級組-佳作9

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Tăng 0 Hoa

Trường học

Tiểu học Song Viên

Hạng mục tác phẩm

Chợ Việt Nam

繪畫比賽低年級組-佳作10

Loại nhóm

NHóm lớp cấp nhỏ tiểu học

TT giải thưởng

Kit tác

Họ tên tác giả

Hoàng 0 Hàm

Trường học

Tiểu học Quang Hoa

Hạng mục tác phẩm

Thanh Hải Đại Mỹ

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không