:::

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားပညာရေးနှင့်မူကြိုပညာရေး ဦးစီးဌာနမှတရုတ်ဘာသာစကားပြောတတ်ခြင်းကယ်တင် ရေးသင်တန်းများကို ထောက်ပံ့ငွေပေးခြင်းဖြင့်အကောင်အ ထည်ဖော်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။

Label
LocationTaiwan
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားပညာရေးနှင့်မူကြိုပညာရေး ဦးစီးဌာနမှတရုတ်ဘာသာစကားပြောတတ်ခြင်းကယ်တင် ရေးသင်တန်းများကို ထောက်ပံ့ငွေပေးခြင်းဖြင့်အကောင်အ ထည်ဖော်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားပညာရေးနှင့်မူကြိုပညာရေး ဦးစီးဌာနမှတရုတ်ဘာသာစကားပြောတတ်ခြင်းကယ်တင် ရေးသင်တန်းများကို ထောက်ပံ့ငွေပေးခြင်းဖြင့်အကောင်အ ထည်ဖော်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။
Hit : 570
Date : 2017/9/27
Updated : 2017/9/27 下午 04:46:00

“ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားပညာရေးနှင့်မူကြိုပ
ညာရေးဦးစီးဌာန၏ နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများရဲ့ပညာရေး
ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ််”အရ နိုင်ငံခြားတွင်အချိန်ကြာမြှင့်
စွာနေထိုင်ပြီး ထိုင်ဝမ်သို့ပြန်လာနေထိုင်သူများ အခြေခံတ
ရုတ်စကားပြော မပြောတတ်သူများအတွက် တရုတ်ဘာသာ
စကား ပြောတတ်ခြင်းကယ်ဆယ်ရေးသင်တန်းများကို
ထောက်ပံ့ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

၁။ ကျောင်းမှ တရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြားပေးသောဆ
ရာ၊ဆရာမများ ခေါ်ယူသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက
ဘာသာပြန်လဲခေါ်ပေးပြီး ဘာသာပြန်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို
ပေးပါသည်။ဖြစ်နိုင်လျှင်ကလေးမိဘများကို ဘာသာပြန်ဝန်
ဆောင်မှုပေးရန် ခေါ်ယူပြီးဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်ကြေးကို
ထောက်ပံ့ပေးမှာပါ။ဤနည်းဖြင့် ကလေးရဲ့ပညာရေးပိုင်း
တွင် အတူတကွကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

၂။ ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားချိန်ကတော့ နှစ်တိုင်းရဲ့
ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကနေ နောက်နှစ်ဇန္နဝါရီ၃၁ရက်နေ့
ထိဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့ငွေကို နှစ်
ပတ်လည်ဘတ်ဂျက်အလိုက် နှစ်စဉ်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်မီ
ဒေသခံအစိုုးရထံသို့ တစ်ခါတည်းလွှဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေ
သခံအစိုးရမှ ကျောင်းအသီးသီးမှာ တရုတ်ဘာသာစကား
ပြောတတ်ခြင်းကယ်ဆယ်ရေးသင်တန်းများကို ချောမွေ့စွာ
လည်ပတ်နိုင်စေရန် ထောက်ပံ့ကြေးငွေကို တဆင့်ထပ်မံပေး
သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

၃။ နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင်းပြန်လာ
ပါက ဤဘတ်ဂျက်ကိုအရင်သုံးပြီး မလုံလောက်ပါက ဒေသ
ခံအစိုးရမှတဆင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့သီးသန့်စီမံကိန်း
ဖြင့် ထပ်မံလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။

ဆက်သွယ်ရာ : ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားပ
ညာရေးနှင့်မူကြိုပညာရေးဦးစီးဌာ miss Chen
04-3706-1228

Was this information helpful? Yes    No