:::

สำนักการศึกษาสำหรับประชาชนและนักเรียนก่อนเข้าเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีเงินอุดหนุนสำหรับหลักสูตรภาษาจีน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
สำนักการศึกษาสำหรับประชาชนและนักเรียนก่อนเข้าเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีเงินอุดหนุนสำหรับหลักสูตรภาษาจีน
สำนักการศึกษาสำหรับประชาชนและนักเรียนก่อนเข้าเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีเงินอุดหนุนสำหรับหลักสูตรภาษาจีน
ตี : 424
วันที่ : 2017/9/27
อัปเดต : 2017/9/27 下午 04:36:00

ตาม “แผนการอุดหนุนบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของสำนักการศึกษาสำหรับประชาชนและนักเรียนก่อนเข้าเรียน กระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อให้ชาวเมืองที่ย้ายกลับมาในประเทศและขาดความสามารถด้านภาษาจีนกลางได้เข้าเรียนภาษาจีน:

โรงเรียนจะจัดจ้างคุณครูเพื่อสอนภาษาจีนกลางให้กับนักเรียน และอาจต้องจ้างครูผู้ช่วยที่ทำหน้าที่เป็นล่ามตามความจำเป็นเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถพูดคุยเพื่อช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น โรงเรียนก็จะต้องติดต่อให้ผู้ปกครองเข้ามาทำหน้าที่เป็นล่าม โดยจะให้ค่าจ้างแก่ผู้ช่วยที่เป็นล่าม ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

ระยะเวลาจัดหลักสูตรเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 31 มกราคม โดยกระทรวงศึกษาธิการจะทำงบประจำปีและมอบให้กับรัฐบาลท้องถิ่นก่อนเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และจะส่งมอบไปยังโรงเรียนต่างๆให้สามารถจัดหลักสูตรนี้ได้อย่างราบลื่น

หากบุตรหลานของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กลับประเทศในระหว่างภาคการศึกษา และจำเป็นต้องใช้เงินสมทบนี้ ซึ่งถ้างบประมาณไม่เพียงพอสามารถยื่นขอเงินอุดหนุนเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาลท้องถิ่นได้

ช่องทางติดต่อ:มิสเฉิน สำนักการศึกษาสำหรับประชาชนและนักเรียนก่อนเข้าเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ที่หมายเลข 04-3706-1228

Was this information helpful? Yes    No