:::

Sở giáo dục quốc dân và mẫu giáo của Bộ giáo dục hỗ trợ thực hiện khóa học củng cố tiếng Hoa.

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Sở giáo dục quốc dân và mẫu giáo của Bộ giáo dục hỗ trợ thực hiện khóa học củng cố tiếng Hoa.
Sở giáo dục quốc dân và mẫu giáo của Bộ giáo dục hỗ trợ thực hiện khóa học củng cố tiếng Hoa.
Lượt : 515
Ngày : 2017/9/27
Cập nhật : 2017/9/27 下午 04:34:00

Căn cứ vào “Kế hoạch hỗ trợ phụ đạo giáo dục con em Cư dân mới của Sở giáo dục quốc dân và mẫu giáo thuộc Bộ Giáo dục”, đối với người sống lâu ở nước ngoài mới về nước và thiếu hụt khả năng giao tiếp biểu đạt tiếng Hoa cơ bản, hỗ trợ thực hiện khóa học củng cố tiếng Hoa:

Do nhà trường mời giáo viên thực hiện khóa học củng cố tiếng Hoa cho học sinh, khi cần thiết được mời trợ lý phiên dịch thực hiện phiên dịch nhanh chóng khi giao tiếp giữa giáo viên và học sinh, hỗ trợ học sinh học tập ngôn ngữ. Nhà trường cũng được mời phụ huynh gần đó đảm nhận làm trợ lý phiên dịch, hỗ trợ kinh phí dành cho trợ lý phiên dịch, cùng nhau hỗ trợ học sinh đó học tập.

Thời gian khóa học là từ ngày 1 tháng 2 hàng năm đến ngày 31 tháng 1 năm sau, Bộ giáo dục sẽ phối hợp dự toán năm vào trước tháng 2 hàng năm trích 1 lần kinh phí đã duyệt cho chính quyền địa phương, để chuyển cho nhà trường thuận tiện thực hiện khóa học này.

Nếu con em cư dân mới về nước giữa học kỳ, được sử dụng kinh phí này trước, phần còn thiếu của kinh phí đó được do chính quyền địa phương xin hỗ trợ dự án với Sở.

Nơi liên hệ: Sở giáo dục công dân và mẫu giáo Bộ giáo dục Cô Trần 04-3706-1228

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không