:::

အိမ်ထောင်စုဇယားမဝင်မီ နိုင်ငံသားသစ်များရဲ့ကျန်းမာရေး အာမခံကြေးထောက်ပံ့ငွေ

Label
LocationTaiwan
အိမ်ထောင်စုဇယားမဝင်မီ နိုင်ငံသားသစ်များရဲ့ကျန်းမာရေး အာမခံကြေးထောက်ပံ့ငွေ
အိမ်ထောင်စုဇယားမဝင်မီ နိုင်ငံသားသစ်များရဲ့ကျန်းမာရေး အာမခံကြေးထောက်ပံ့ငွေ
Hit : 133
Date : 2017/9/21
Updated : 2017/9/21 下午 01:46:00

စီးပွားရေးချို့တဲ့သည့်နိုင်ငံသားသစ်များ(ပြည်မ၊
ဟောင်ကောင်၊မကာအိုဒေသအပါအဝင်) ထိုင်ဝမ်တွင်
အိမ်ထောင်စုဇယားမဝင်မီ ကျန်းမာရေးအာမခံ
ထောက်ပံ့ငွေပေးခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးချို့တဲ့သည့်မိ
သားစုများ ကျန်းမာရေးအာမခံကြေးပေးဆောင်ရသည့်
ဝန်လေးကိုသက်သာစေပါတယ်။

ထောက်ပံ့ငွေကို လူမှုရေးကယ်ဆယ်ကူညီမှုဥပ
ဒေအရ ဝင်ငွေအနိမ့်ဆုံးမိသားစု၊ဝင်ငွေအလယ်အ
လတ်နှင့်အနိမ့်ဆုံးမိသားစုမှ အိမ်ထောင်စုဇယားမဝင်
ရသေးသောနိုင်ငံသားသစ်များ(အိမ်ထောင်ဘက်ဆုံး
ပြီးနောက်အိမ်ထောင်ထပ်မပြုသေးသောသူများနှင့်
ကွာရှင်းပြီး ထိုင်ဝမ်ရှိအရွယ်မရောက်သေးသောသား
သမီးများကို တစ်ဦးတည်းစောင့်ရှောက်နေရသူများအ
ပါအဝင်)က လျှောက်ခွင့်ရှိပြီး ဝင်ငွေအနိမ့်ဆုံးမိသား
စုဆိုလျှင် အိမ်ထောင်စုဇယားမဝင်မီ ကျန်းမာရေးအာ
မခံကြေးအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး ဝင်ငွေအလယ်
အလတ်နှင့်အနိမ့်ဆုံးမိသားစုဆိုလျှင် ကျန်းမာရေးအာ
မခံကြေးရဲ့တစ်ဝက်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။

ကျန်းမာရေးအာမခံကြေးရဲ့ထောက်ပံ့ငွေနှင့်ပတ်
သက်၍ သိလိုသည်များရှိလျှင် ဖုန်း0800-030-598
သို့ ဖုန်းဆက်မေးပါ။

Was this information helpful? Yes    No