:::

คดีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถูกบิดามารดา(หรือญาติ)พาตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาติ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
คดีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถูกบิดามารดา(หรือญาติ)พาตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาติ
คดีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถูกบิดามารดา(หรือญาติ)พาตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาติ
ตี : 177
วันที่ : 2017/9/20
อัปเดต : 2017/9/20 下午 03:37:00

เราสามารถพบการแต่งงานข้ามประเทศกันได้มากมาย แต่เมื่อเกิดปัญหาในชีวิตสมรสขึ้น ก็มักจะเกิดการแย่งชิงลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จนอาจเกิดปัญหาบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับบุตรขาดการติดต่อหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าพบ ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของเด็กและวัยรุ่น

เพื่อป้องกันปัญหาขาดการช่วยเหลือ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รวบรวมข้อมูลเด็กและวัยรุ่นสูญหาย” โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0800-049-880

Was this information helpful? Yes    No